Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Wszystkie aktualności3 nowe konkursy MEN.

   Ministrstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkursy pt.:
  • "Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży";
  • "Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej";
  • "Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyhnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą".
   We wszystkich trzech przypadkach termin składania wniosku mija 30 kwietnia 2008 o godzinie 15:00.
 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3813
2008-04-08
Komentarzy: 0

Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje dla ngo-sów.

   Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania projektami. Spotkania konsultacyjne, których celem jest przełamanie instytucjonalnych barier, przed którymi staje obecnie trzeci sektor,organizują wspólnie Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3777
2008-04-08
Komentarzy: 0

Projekt: Strefa Ekonomii Społecznej.

   18 kwietnia w Tucholi odbędzie się seminarium w ramach projektu Strefa Ekonomii Społecznej. Jego celem jest promowanie zasad ekonomii społecznej. Uczestnicy seminarium dowiedzą się jak założyć spółdzielnię socjalną oraz jak zadbać o jej finansowanie i sprawne działanie. Zostaną również zapoznani z już realizowanymi projektami ekonomiis połecznej. Projekt Strefa Ekonomii Społecznej jest skierowany do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych oraz do wszystkich osób aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej.
   Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3746
2008-04-08
Komentarzy: 0

Odbyło się szkolenie z PROW.

   W dniu 7 kwietnia 2008 r. w nowej świetlicy wiejskiej w Wielkiej Komorzy w Gminie Tuchola odbyło się szkolenie dotyczące Osi III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Fundusze Unii Europejskiej na rozwój wsi w Gminie Tuchola".
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3760
2008-04-08
Komentarzy: 0

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

   CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU oraz ENTERPRISE EUROPE NETWORK BIURO W TORUNIU zapraszają na seminarium pt.: "Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy za wady towaru". Seminarium odbedzie się w dniu 24 kwietnia 2008 r.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3760
2008-04-08
Komentarzy: 0

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

   CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU oraz ENTERPRISE EUROPE NETWORK BIURO W TORUNIU zapraszają na seminarium: "Gospodarowanie odpadami - prawo i praktyka. Regulacje prawne wynikające z ustawy o odpadach - ewidencja odpadów". Seminarium odbedzie się w dniu 23 kwietnia 2008 r.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3761
2008-04-08
Komentarzy: 0

Odbyło się Walne Zebranie Delegatów LGD.

   W dniu 26 marca 2008 r. w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Delegatów związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3779
2008-04-04
Komentarzy: 1

Szkolenie w Tucholi odbędzie się 18 kwietnia.

   Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się jak i dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną, ciekawi Was zagadnienie ‘ekonomizacji sektora pozarządowego', chcecie ugruntować swoją wiedze w obszarze ekonomii społecznej albo poszukujecie rzetelnej informacji o otwartych konkursach ofert, zapraszamy do udziału w projekcie Ośrodka TŁOK.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3831
2008-04-01
Komentarzy: 0

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach FIO 2008

   Od dziś do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3777
2008-04-01
Komentarzy: 0

Konkurs grantowy SENIORZY W AKCJI.

   Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ogłaszają konkurs grantowy skierowany do uniwersytetów trzeciego wieku i osób starszych zaangażowanych w działania innych organizacji i instytucji. Konkurs ma na celu wsparcie działań seniorów na rzecz otoczenia i promocję współpracy międzypokoleniowej. Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 30 kwietnia 2008.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3767
2008-04-01
Komentarzy: 0

Zapraszamy do współpracy.

   LGD "Bory Tucholskie" planuje przystąpić do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Poddziałanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego" - Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym.
   Osoby zainteresowane wzmocnieniem potencjału organizacji pozarządowych i rozwojem ich sieci na terenie Borów Tucholskich zapraszamy do współpracy przy pisaniu projektu. Kontakt pod nr telefonu 52 56 42 541 lub na adres mail: lgd@borytucholskie.pl.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3756
2008-04-01

Wizyta studyjna na Wybrzeżu

   W dniu 28 marca 2008 r. przedstawiciele LGD "Bory Tucholskie" odwiedzili "Partnerstwo Dorzecza Słupi".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3776
2008-03-31
Komentarzy: 0

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: Fundusze Unii Europejskiej na rozwój wsi w Gminie Tuchola.

  • Jak pozyskać pieniądze na założenie i rozwój firmy na wsi?
  • Jak pozyskać pieniądze na poszerzenie oferty swojego gospodarstwa rolnego o nowe usługi niezwiązane z rolnictwem?
  • Jak pozyskać pieniądze na działalność organizacji pozarządowych i drobne projekty inwestycyjne?
  • Czy o pieniądze na Odnowę Wsi można się starać tylko w Urzędzie Marszałkowskim?
   Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na szkoleniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”.

Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3745
2008-03-26
Komentarzy: 0

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych i osób chcących je założyć.

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" oraz Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" zapraszają na bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych "Procedury rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Rejestrze Starosty".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3766
2008-03-25
Komentarzy: 0

Odwiedziliśmy sąsiadów z Województwa Pomorskiego.

   W dniu 15 marca 2008 r. przedstawiciele LGD Bory Tucholskie odwiedzili LGD "Chata Kociewia" (okolice Starogardu Gdańskiego). Tematem przewodnim wizyty studyjnej był program ODNOWA WSI.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3764
2008-03-25
Komentarzy: 0

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarzadowe z Borów!

   Starostwo Powiatowe w Tucholi, Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego oraz  Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie", serdecznie zapraszają na FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, które odbędzie się 1 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00 w Książnicy Tucholskiej. Tematem wiodącym będzie "Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3777
2008-03-25
Komentarzy: 0

Bezpłatne szkolenie dla producentów wyrobów lokalnych.

   W dniu 2 kwietnia 2008 r. o godzinie 13:00 w Krzywogońcu odbędzie się szkolenie dla producentów wyrobów lokalnych (również KGW). Szkolenie poprowadzą: Marek Szczygielski (sprawy sanitarne), Mariusz Słomiński (sprawy podatkowo-marketingowe) i Magdalena Kurpinowicz (rejestracja produktu).
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3743
2008-03-25
Komentarzy: 0

KOMUNIKAT

   Jutro o godzinie 11:00 w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej (Tuchola, ul. Pocztowa 7b) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów LGD Bory Tucholskie.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3750
2008-03-25
Komentarzy: 0

Szkolenie dla przedsiębiorców.

   Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej, obsługująca programy pomocowe skierowane do przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim oraz Enterprise Europe Network zapraszają do udziału w szkoleniu zatytułowanym: „Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3768
2008-03-24
Komentarzy: 0

Oferta Urzędu Marszałkowskiego dla przedsiębiorców.

   Przygotowujemy spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w tegorocznych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Pierwszy taki konkurs zostanie ogłoszony w maju. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3772
2008-03-24
Komentarzy: 0
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.