Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Błażej, Hipolit, Oskar

Wszystkie aktualnościZAPRASZAMY!

   W dniu 25 kwietnia 2008 r., o godz. 18:00, w Tucholskim Ośrodku Kultury odbędzie się uroczystość wręczenie certyfikatów Marka Lokalna Bory Tucholskie dla najlepszych producentów, wytwórców i artystów z terenu Borów Tucholskich.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3411
2008-04-18
Komentarzy: 0

Czy Tuchola dorówna Chojnicom?

   Kolejni prywatni właściciele upiększaja i remontują kamienice na tucholskiej starówce.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3405
2008-04-16
Komentarzy: 1

Nowa atrakcja w Muzeum Borów Tucholskich.

   18 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków nastąpi odsłonięcie makiety średniowiecznej Tucholi.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3420
2008-04-16
Komentarzy: 0

Zaproszenie do labiryntu „PERŁA” w Tleniu

   Już 3 maja o godz. 20.00 w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „PERŁA” w Tleniu odbędzie się publiczna prezentacja nowej atrakcji turystycznej w Borach Tucholskich, Polsce i Europie. Na terenie ośrodka budowany jest płaski labirynt dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Dodane przez: Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku PERŁA Dom Seniora w Tleniu 3476
2008-04-16
Komentarzy: 0

Światowy Dzień Inwalidy

   Zarzad Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi zaprasza w dniu 22 kwietnia 2008 r. na obchody Światowego Dnia Inwalidy pod hasłem "Podejmujemy przyjazne dziłania wobec osób niepełnosprawnych". 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3412
2008-04-15
Komentarzy: 0

Aktualizacja i rozbudowa strony WWW.

   Uprzejmie informujemy o nowościach i aktualizacjach na stronie internetowej naszej organizacji - www.lgd.borytucholskie.pl.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3409
2008-04-13
Komentarzy: 0

Sąsiedzka wymiana doświadczeń.

   W dniu 9 kwietnia 2008 r. przedstawiciele LGD "Bory Tucholskie" udali się do Swornychgaci na sptkanie z członkami LGD "Sandry Brdy".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3417
2008-04-13
Komentarzy: 0

Sukces LGD.

   LGD Bory Tucholskie pozyskała 49 998,24 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn.: „Czego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3404
2008-04-13
Komentarzy: 0

Uwaga! Krótki termin zgłoszeń.

   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowoie zaprasza na szkolenie pt.: Odnowa wsi i LEADER jako metoda rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenie odbedzie się 15 kwietnia 2008 r w Minikowie.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3413
2008-04-10

Kolejne konkursy w ramach POKL.

   21 marca 2008 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” na poddziałania:
  • 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
  • 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3413
2008-04-09
Komentarzy: 0

Kolejne konkursy w ramach POKL.

   27 marca 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił dwa nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  • Podziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych";
  • Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3411
2008-04-09
Komentarzy: 0

3 nowe konkursy MEN.

   Ministrstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkursy pt.:
  • "Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży";
  • "Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej";
  • "Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyhnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą".
   We wszystkich trzech przypadkach termin składania wniosku mija 30 kwietnia 2008 o godzinie 15:00.
 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3406
2008-04-08
Komentarzy: 0

Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje dla ngo-sów.

   Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania projektami. Spotkania konsultacyjne, których celem jest przełamanie instytucjonalnych barier, przed którymi staje obecnie trzeci sektor,organizują wspólnie Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3419
2008-04-08
Komentarzy: 0

Projekt: Strefa Ekonomii Społecznej.

   18 kwietnia w Tucholi odbędzie się seminarium w ramach projektu Strefa Ekonomii Społecznej. Jego celem jest promowanie zasad ekonomii społecznej. Uczestnicy seminarium dowiedzą się jak założyć spółdzielnię socjalną oraz jak zadbać o jej finansowanie i sprawne działanie. Zostaną również zapoznani z już realizowanymi projektami ekonomiis połecznej. Projekt Strefa Ekonomii Społecznej jest skierowany do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych oraz do wszystkich osób aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej.
   Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3455
2008-04-08
Komentarzy: 0

Odbyło się szkolenie z PROW.

   W dniu 7 kwietnia 2008 r. w nowej świetlicy wiejskiej w Wielkiej Komorzy w Gminie Tuchola odbyło się szkolenie dotyczące Osi III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Fundusze Unii Europejskiej na rozwój wsi w Gminie Tuchola".
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3514
2008-04-08
Komentarzy: 0

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

   CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU oraz ENTERPRISE EUROPE NETWORK BIURO W TORUNIU zapraszają na seminarium pt.: "Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy za wady towaru". Seminarium odbedzie się w dniu 24 kwietnia 2008 r.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3413
2008-04-08
Komentarzy: 0

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

   CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU oraz ENTERPRISE EUROPE NETWORK BIURO W TORUNIU zapraszają na seminarium: "Gospodarowanie odpadami - prawo i praktyka. Regulacje prawne wynikające z ustawy o odpadach - ewidencja odpadów". Seminarium odbedzie się w dniu 23 kwietnia 2008 r.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3413
2008-04-08
Komentarzy: 0

Odbyło się Walne Zebranie Delegatów LGD.

   W dniu 26 marca 2008 r. w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Delegatów związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3431
2008-04-04
Komentarzy: 1

Szkolenie w Tucholi odbędzie się 18 kwietnia.

   Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się jak i dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną, ciekawi Was zagadnienie ‘ekonomizacji sektora pozarządowego', chcecie ugruntować swoją wiedze w obszarze ekonomii społecznej albo poszukujecie rzetelnej informacji o otwartych konkursach ofert, zapraszamy do udziału w projekcie Ośrodka TŁOK.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3393
2008-04-01
Komentarzy: 0

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach FIO 2008

   Od dziś do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3408
2008-04-01
Komentarzy: 0
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.