Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"

   W ramach realizacji I Schematu Programu LEADER+ utworzono Lokalną Grupę Działania "Bory Tucholskie". Jej członkami została duża część najważniejszych podmiotów i organizacji działających na terenie gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola, a także gmin Lniano, Osie i Świekatowo, które w międzyczasie przyłączyły sie do prac Grupy.

   W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" funkcjonuje obecnie na trenie Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w Powiecie Tucholskim (cały powiat) i Powiecie Świeckim (część powiatu).

   Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 lutego 2006 r. jako związek stowarzyszeń (w odróżnieniu od stowarzyszenia członkami - założycielami związku nie są osoby fizyczne lecz stowarzyszenia). Założycielami Grupy były: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa, Stowarzyszenie "AKCES", Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej "KNIEJA", Stowarzyszenie "REZLER" - Wielki Kanał Brdy i Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich z Lubiewa.

   Celem głównym LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkanców tych terenów oraz potencjalnych przedsiebiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

   Dokładne informacje o władzach Grupy znajdą Państwo w dziale "WŁADZE".

   Siedzibą LGD "Bory Tucholskie" jest Tuchola.

   Dokładne informacje o członkach LGD znajdą Państwo dziale "CZŁONKOWIE".

LGDBT logo

Symbolem Grupy jest LESZY - chochlik z Borów Tucholskich.

Każdy, kto działa lub chce działać na rzecz zrównoważonego rozwoju terenu Borów Tucholskich, zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy i sympatycy Borów Tucholskich), jak również osoby prawne (m. in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej (rady sołeckie, grupy odnowy wsi, domy kultury itd.), jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć sie do naszych prac.

Chetnie nawiążemy również współpracę z innymi partnerstwami i lokalnymi grupami działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Zapraszamy Panstwa do współpracy!

Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie".

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.