Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Pliki do pobraniaStatuty, strategie, analizy:

 1. Projekt zmian Statutu LGD Bory Tucholskie (2016, WORD).
 2. Statut LGD Bory Tucholskie (2012, WORD).
 3. Lokalna Strategia Rozwoju BOROWIACKA GRAPA (wersja z sierpnia 2011 r., PDF, 7,7MB).   Załączniki do LSR (PDF, 830kB).
 4. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (zrealizowana w latach 2007-2008, WORD)
 5. ANKIETA MONITORUJĄCA (DOC).
 6. Strategia Promocji i Rozwoju Produktów Tradycyjnych i Lokalnych Borów Tucholskich (2006, PDF).
 7. Świetlice wiejskie z terenu działania LGD Bory Tucholskie (2007, PDF):
 8. Analiza potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie" (2007, PDF).
 9. Lokalna Grupa Działania BORY TUCHOLSKIE w latach 2007-2008 zrealizowała projekt w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II, pt.: "Bory Tucholskie - miejsce przyjazne dla aktywnych. Działaj razem z nami, a będziesz żył inaczej".
  Wykonano szereg działań zaplanowanych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i zapisanych w umowie L/02/029/2006 podpisanej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, LGD przyznano 660 tysięcy zł.
  W dniu 14 sierpnia 2007 r. LGD złożyła do FAPA wniosek o płatność pośrednią. W związku z tym przedstawiamy informacje o tym, co w owym czasie wydarzyło się w związku z realizacją projektu:
 10. Projekt zintegrowanej sieci szlaków turystycznych na terenie działania LGD "Bory Tucholskie" (wszelkie prawa do dokumentu są zastrzeżone):


Zestawienia rzeczowo-finansowe:

  1. Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”:

  2. Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji „Wdrażanie projektów współpracy”:

Pliki graficzne:

 1. Logo LGD Bory Tucholskie (Leszy): JPG, CDR © Wszelkie prawa zastrzeżone;
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.