Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława

Pliki do pobrania

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, LISTOPAD 2018 - pobierz plik (.doc)
  2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii z 19 maja 2016 r. - pobierz plik (.pdf)
  3. Załączniki do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii z 19 maja 2016 r.:
  4. Statut Partnerstwa z dnia 7 lipca 2015 r. - pobierz plik (.doc)
  5. Dokumenty niezbędne do przyjęcie w poczet członków Partnerstwa:
  6. Zasady wizualizacji logotypu Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie:
  7. Informacje o sposobie wykorzystania środków przez Partnerstwo (koszty bieżące i animacja):
  8. Klauzule RODO - Beneficjenci działania 19.2:
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.