Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Zgłaszanie imprezy w Borach Tucholskich

Jeśli jesteś członkiem LGD informację o imprezie możesz wprowadzić bez pomocy Administratora logując się do panelu administracyjnego. Jeśli zapomniałeś adres panelu i/lub hasło/login skontaktuj się z Administratorem strony na fki@tuchola.pl. Wpisując imprezę samodzielnie w panelu administracyjnym, mają Państwo możliwość dodania do informacji plików graficznych (logo, zdjęcie).
Data rozpoczęcia:
Godz. rozpoczęcia (gg:mm):
Godz. zakończenia (gg:mm):
Impreza jednodniowa
Impreza ciągła - Data zakończenia:
Nazwa imprezy:
Gmina:
Rodzaj imprezy:
Opis imprezy:
Organizator:
Tel. do org:*
E-mail org:
(Proszę wpisać powyżej maksymalnie jeden adres e-mail)

Dane zgłaszającego (dane te nie będą upubliczniane)
Imię i Nazwisko:*
* Podanie numeru telefonu do organizatora oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej imprezę jest konieczne, w przeciwnym razie informacja o imprezie nie będzie opublikowana. Przed opublikowaniem Administrator ma prawo skontaktować się z organizatorami w celu potwierdzenia danych imprezy.
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.