Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Strategia Rozwoju Lokalnego 2016-2023

Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) od 2009 do 2015 r. gotowała w "borowiackiej grapie" (czyli wielkim garnku) wspólny posiłek dla mieszkańców i turystów. Oczywiście nie samodzielnie, składników dostarczyli przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, parafie i samorządy. Dzięki prawie 9 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i projektom realizowanym w ramach LSR "Borowiacka grapa" wiele się na naszym terenie działo: zagospodarowano jeziora, wyremontowano domy kultury i świetlice wiejskie, powstały nowe place zabaw, siłownie plenerowe, swoją ofertę rozszerzyły wioski tematyczne, odbyło się wiele oryginalnych imprez kulturalnych... Nie da się natomiast zmierzyć rzeczy najcenniejszej: integracji i zaangażowania mieszkańców.

Posiłek w grapie już przygotowany, ale może warto by trochę go doprawić, a i dekel by się przydał, żeby nie uciekł wspaniały aromat i potrawa się nie wygotowała. Jak ma wyglądać ten "dekel", wielu z Państwa już doskonale wie, bo razem przygotowywaliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 "DEKEL DO BOROWIACKIEJ GRAPY".

Partnerstwo "Bory Tucholskie" zaprasza więc do wspólnej realizacji założeń przyjętych w Strategii.

Obszar objęty niniejszą Lokalną Strategia Rozwoju obejmuje obszar sześciu gmin z powiatu tucholskiego, zajmujących obszar 1075 km2 i zamieszkałych przez 48 283 osoby. Na terenie Partnerstwa znajduje się tylko jedno miasto Tuchola, liczba 13 949 mieszkańców.

Niniejsza Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność jest strategią wielofunduszową, finansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Jak wynika z charakteru obszaru, operacje w ramach powyższych funduszy będą mogły być realizowane na całym obszarze objętym Strategią. Wyjątkiem będą operacje dotyczące rewitalizacji (Przedsięwzięcie "Feste odnówka"), które ze względu na zapisy RPO WK-P nie mogą być realizowane w miastach.

Cały tekst Strategii znajdą Państwo tutaj.

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.