Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława

Członkowie zarządu Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

 1. Magdalena Kurpinowicz - Prezes Zarządu
 2. Maciej Gierszewski - Wiceprezes Zarządu
 3. Justyna Wilkiewicz - Sekretarz Zarządu
 4. Teresa Cherek Kanabaj - Skarbnik Zarządu
 5. Beata Wiśnioch - Członek Zarządu
 6. Joanna Jastak - Członek Zarządu
 7. Wojciech Weyna - Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 1. Barbara Kasica - Kołomyjska - Przewodnicząca komisji
 2. Felicyta Król - Pawelska - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Paweł Redlarski - Członek Komisji Rewizyjnej
 4. Karol Grzywacz - Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Decyzyjnej

 1. Sektor społeczny:
  1. Renata Borowiecka-Gutsze
  2. Mariola Falkowska
  3. Ewa Jawor
  4. Ewa Zielazna
 2. Sektor publiczny:
  1. Radosław Januszewski
  2. Janina Kołodziejska
  3. Barbara Piasecka
  4. Zofia Reszka
  5. Piotr Spica
  6. Monika Szczęsna
  7. Izabela Złotowska
 3. Sektor gospodarczy:
  1. Jan Bereda
  2. Mieczysław Januszewski
  3. Agnieszka Mazur
  4. Agnieszka Weyna
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.