Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Pracownicy

   Biuro LGD "Bory Tucholskie" jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Teresa Cherek-Kanabaj - dyrektor biura LGD

Teresa Cherek-Kanabaj
Kontakt:
tel./faks: 52 336 12 13

Paulina Hennik - pracownik biura LGD

Paulina Skarupa
Kontakt:
e-mail: partnerstwo@tuchola.pl
tel./faks: 52 336 12 13

Magdalena Żak - pracownik biura LGD

Magdalena Ryś
Kontakt:
e-mail: lsr@borytucholskie.pl i lgd@borytucholskie.pl
tel./faks: 52 336 12 13
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.