Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla LGD „Bory Tucholskie”

Lokalna Strategia Rozwoju, nazwana „Borowiacka grapa” jest planem działania Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. W przeprowadzonym przez Samorząd Województwa konkursie „Borowiacka grapa” została oceniona pozytywnie, więc LGD otrzyma na jej realizację 8.910.636 zł.

Dla mieszkańców obszaru objętego LSR tj. gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice, Świekatowo i Tuchola oznacza to, że będą mogli starać się o sfinansowanie swoich inicjatyw i inwestycji ze środków LSR „Borowiacka grapa”. Od 2009 do 2014 roku Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszać konkursy i wybierać projekty do sfinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Środki na te projekty pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do pobrania: LSR Borowiacka grapa (.pdf)

Do pobrania: Załącznik do LSR (.pdf)

W ramach LSR Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszać konkursy i prowadzić nabór wniosków na następujące działania:

Małe projekty
Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Odnowa i rozwój wsi
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.