Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Kontakt i dane

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

SIEDZIBA

ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

BIURO (adres korespondencyjny)

ul. Murowa 8
89-500 Tuchola
tel. +48 52 336 12 13
e-mail: lsr@borytucholskie.pl i lgd@borytucholskie.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30


Administrator strony: stronaLGD@tuchola.pl


REGON Partnerstwa: 363026159, NIP Partnerstwa: 5611600370

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tucholi, nr: 84 8174 0004 0017 4088 2000 0001


UWAGA! WAŻNE!
Partnerstwo świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków z LSR, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość telefonicznego, bądź e-mailowego umówienia spotkania z pracownikami LGD w pomieszczeniach bez barier architektonicznych na terenie LSR. Przewiduje się także możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie LSR.

Karta oceny jakości udzielonego doradztwa - pobierz plik (.docx)

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.