Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Produkty z Borów Tucholskich

Galerie produktów Marka Lokalna Publikacje
Produkty z Borów Tucholskich

Bory Tucholskie to region znany przede wszystkim z walorów środowiska naturalnego. Czerpiąc z jego bogactwa wykształciła się tu specyficzna kultura i tradycje. Dzięki temu możemy tu spotkać wielu twórców – hafciarki, malarzy, rzeźbiarzy i rękodzielników, a prócz nich, również na uwagę zasługują producenci wspaniałych potraw borowiackich. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu ofertę produktów lokalnych i tradycyjnych z naszego regionu.

PRODUKT LOKALNY BORÓW TUCHOLSKICH* – to wytwór rąk i umysłu ludzkiego charakterystyczny dla obszaru i środowiska Borów Tucholskich, musi się niezmiennie charakteryzować wysoką jakością.

PRODUKT TRADYCYJNY BORÓW TUCHOLSKICH – jest to produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego jakość lub wyjątkowe cechy lub właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod wytwarzania. Definicja tego produktu jest zbieżna z definicją zawartą w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68), jednocześnie produkt ten nie musi znajdować się na Liście Produktów Tradycyjnych, aby mógł znaleźć się w bazie produktów tradycyjnych Borów Tucholskich.

Znajdą tu Państwo produkty wyróżnione w konkursach, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz te, którym przyznano znak promocyjny Marka Lokalna Bory Tucholskie.


* Definicje podane zgodnie ze „Strategią promocji i rozwoju produktów tradycyjnych i lokalnych Borów Tucholskich”
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.