Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Sukces LGD.

   LGD Bory Tucholskie pozyskała 49 998,24 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację projektu pn.: „Czego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”. Projekt realizowany będzie w roku 2008 na całym terenie działania LGD (Powiat Tucholski oraz Gminy Lniano, Osie i Świekatowo z terenu Powiatu Świeckiego).

   Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich do podnoszenia poziomu swojego wykształcenia, co przyczyni się do tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji wśród dzieci wiejskich.

   Beneficjentami projektu będą osoby dorosłe realizująca, bądź mające zamiar realizować projekty edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, ale nie posiadający wystarczających kwalifikacji formalnych i praktycznych w tym zakresie. Dotyczy to głównie osób pracujących w świetlicach wiejskich lub współpracujących ze świetlicami, osób działających w organizacjach pozarządowych i pracowników instytucji kultury.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:
  • kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży dla 27 osób;
  • szkolenie dla animatora kultury dla 27 osób;
  • szkolenie z pedagogiki cyrku dziecięcego dla 27 osób;
  • konferencję podsumowującą.

   Ogłoszenie o naborze na kursy i szkolenia ukaże się m.in. na stronie www.lgd.borytucholskie.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-04-13
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.