Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

I Rowerowy Rajd Brdy 2008

   Stowarzyszenie ROWEROWABRZOZA zaprasza w dniach 31 maja - 1 czerwca 2008 r. na rajd rowerowy wzdłuż Brdy. Rajd rozpocznie się na Starym Rynku w Bydgoszczy, a zakończy w Funce. Nocleg przewidziano w Tucholi - Rudzkim Moście.

   PROGRAM  RAJDU:  

   DZIEŃ  PIERWSZY  
  • Sobota – 31 maja 2008r.  godz. 9-10,   Bydgoszcz  Stary Rynek  zbiórka uczestników, przyjmowanie rajdowiczów w biurze rajdu i rozdanie map;
  • godz.10.00 – przywitanie uczestników rajdu przez  Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego i Prezydena Miasta  Bydgoszczy;
  • godz.10.15 -  start rajdu, wspólny  przejazd ul.Gdańską  do Myślęcinka, od Myślęcinka rowerzyści poruszają się w grupach nie większych niż 15 osób zgodnie z wyznaczona trasą przyjazd rajdu na camping w Rudzkim Moście k. Tucholi , koniec I etapu.
   DZIEŃ  DRUGI
  • Niedziela – 1 czerwca 2008r., godz.9.15 – przywitanie rajdowiczów przez Burmistrza Tucholi;
  • godz.9.30 -  start rajdu, II etap  - wspólny przejazd do Nadleśnictwa Woziwoda, dalej zgodnie z wyznaczoną trasą w grupach,
  • godz.15.00 - zakończenie rajdu – stanica harcerska w Funce nad Jeziorem Charzykowskim, spotkanie z przedstawicielem Parku Narodowego  „Bory Tucholskie”, wspólne ognisko, posiłek,  podsumowanie rajdu,  rozdanie pamiątkowych medali;
  • godz.18.00  - powrót uczestników  autobusami do Bydgoszczy. 
   Na trasie rajdu oprócz bufetów z napojami będą znajdowały się punkty kontrolne potwierdzające  przejazd każdego uczestnika zgodnie z wyznaczoną trasa rajdu.

   UCZESTNICTWO W  RAJDZIE

   Uczestnictwo w rajdzie jest dla osób pełnoletnich po uprzednim zgłoszeniu się na stronie internetowej  organizatora, zapoznaniu  się z regulaminem rajdu i wypełnieniu  karty zgłoszenia,
Osoby w wieku  16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod warunkiem  stałej opieki w trakcie rajdu osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat i złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Ww. zasada nie dotyczy przejazdu wspólnego odcinka trasy rajdu od ul. Mostowej do Myślęcinka.

  KOSZTY  RAJDU

   Koszty rajdu zostaną pokryte ze  środków organizatora oraz częściowo pokrywa je uczestnik. Opłata startowa będzie obejmować: mapę rajdu, nr startowy, nocleg w Rudzkim Moście, dwa lub trzy posiłki, bufety na trasie tj. napoje itp., zabepieczenie medyczne rajdu, zabezpieczenmie techniczne rajdu w tym przewóż bagaży oraz przewóz uczestników i rowerów z mety rajdu tj. z Funki do Bydgoszczy.

   POZOSTAŁE INFORMACJE
  
   Wszystkie dodatkowe informacje oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie www.rowerowabrzoza.pl.

Do zobaczenia na szlaku.
Pozdrawiam
Zbigniew Wiśniewski
Stowarzyszenie ROWEROWABRZOZA
Trasa przejazdu - etap I
Trasa przejazdu - etap II
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-05-13
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.