Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Odbyło się Walne Zebranie Delegatów LGD.

   W dniu 26 marca 2008 r. w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Delegatów związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie.

   Podczas obrad Delegaci przyjęli sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu LGD w roku 2007, sprawozdanie finansowe za rok 2007 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej również za rok 2007. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD.

   Kolejnym punktem Zebrania była dyskusja nad przyjęciem nowych członków organizacji. Wnioski o przyjecie do Lokalnej Grupy Działania złożyły:

A. Kandydaci na członków zwyczajnych:
 1. Towarzystwo Piłkarskie Oldboyów „SOKOŁY” z siedzibą w Tucholi – reprezentowane przez Pana Marka Zienkiewicza;
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bladowo „BLASK” z siedzibą w Bladowie – reprezentowane przez Pana Arkadiusza Rychlickiego;
 3. Ludowy Klub Sportowy „RAWYS” z siedzibą w Raciążu – reprezentowany przez Pana Mariana Hoffmanna;
 4. Stowarzyszenie „EDUKACJA I AKTYWIZACJA” im. Walentyny i Aleksandra Janta – Połczyńskich z siedzibą w Wielkiej Komorzy – reprezentowane przez Panią Jadwigę Ryduchowską;
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno z siedzibą w Stobnie – reprezentowane przez Panią Jadwigę Krajecką;
 6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z siedzibą w Tucholi – reprezentowane przez Pana Włodzimierza Malinowskiego;
 7. Gmina Cekcyn reprezentowana przez Pana Jacka Brygmana;
 8. Gmina Lubiewo reprezentowana przez Pana Kazimierza Rogowskiego;
 9. Gmina Śliwice reprezentowana przez Pana Piotra Śpica;
 10. Gmina Osie reprezentowana przez Pana Wojciecha Katera;
 11. Gmina Świekatowo reprezentowana przez Pana Marka Topolińskiego;
 12. Gmina Lniano reprezentowana przez Panią Zofię Topolińską;
 13. Gmina Kęsowo reprezentowana przez Pana Radosława Januszewskiego;
 14. Gmina Gostycyn reprezentowana przez Panią Barbarę Kołomyjską;
B. Kandydaci na członków wspierających:
 1. Firma Turystyczno – Transportowa „ALEKSANDER” z siedzibą w Małym Mędromierzu – reprezentowana przez Pana Aleksandra Cieślika;
 2. Pensjonat „BOROWA DOLINA” z siedzibą w Brzezinach – reprezentowane przez Pana Eugeniusza Szczepińskiego;
 3. Firma „RAWYS” z siedzibą w Koronowie – reprezentowana  przez Panią Marię Jasionowicz;
 4. Rada Powiatowa Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi z siedzibą w Tucholi – reprezentowana przez Pana Władysława Wysokińskiego;
 5. Grupa Miłośników Pojazdów Zabytkowych z siedzibą w Tucholi – reprezentowana przez Pana Zbigniewa Brzuchalskiego;
 6. Pensjonat – Restauracja „Samotna nad Wdą” Sp. z o.o. – reprezentowany przez Panią Justynę Semrau;
 7. Pani Genowefa Bonk;
 8. Pan Józef Bonk.
Wszyscy kandydaci obecni na Zebraniu przedstawili się. W przeprowadzonym głosowaniu Delegaci wyrazili poparcie dla wszystkich kandydatur. Grono członków LGD powiększyło się w ten sposób o 22 osoby i podmioty, a więc aż o ponad 70%!

   Ponieważ, w wyniku rezygnacji w roku 2007 z funkcji Członka Zarzadu Pana Bogdana Łytkowskiego na stanowisku tym był wakat postanowiono przeprowadzić wybory uzupełniające. Zgłosił się tylko jeden kandydat - Pan Andrzej Kowalski przedstawiciel Bractwa Czarnej Wody z Osia. Kandydat jednogłośnie wybrany został na nowego Członka Zarzadu LGD.

   Ostatnim tematem poruszonym na Zebraniu była kwestia zwiększenia składek członkowskich płaconych przez jednostki somorzadu terytorialnego. Wszyscy obecni przedstawiciele gmin i powiatów wyrazili na to zgodę. Na wniosek Pani Wójt Gminy Lniano podwyższone składki obowiązywać będą tylko w roku 2008. Składki płacone przez JST wykorzystane zostaną do pokrycia kosztów działania organizacji do casu pozyskania kolejnych środków z Programu LEADER. Nastąpi to prawdopodobnie w pierwszej połowie 2009 roku.

   Na tym zebranie zakończono.
Przedstawiciele władz LGD.
Członkowie organizacji oraz kandydaci licznie stawili się na Zebraniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-04-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

2008-04-04 23:19:44
Nick: Bogdan Łytkowski
IP: 86.153.*.*
Heja!!! Serdeczie pozdrawiam wszystkich członków,sympatykow i osoby przyjazne dla poczynan lgd bory tuch. ja ze swojej strony bardzo dziekuje za wspaniala wspolprace z Wszystkimi,zycze wspanialych inicjatyw dla calego naszego regionu Bogdan Łytkowski
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.