Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: Fundusze Unii Europejskiej na rozwój wsi w Gminie Tuchola.

  • Jak pozyskać pieniądze na założenie i rozwój firmy na wsi?
  • Jak pozyskać pieniądze na poszerzenie oferty swojego gospodarstwa rolnego o nowe usługi niezwiązane z rolnictwem?
  • Jak pozyskać pieniądze na działalność organizacji pozarządowych i drobne projekty inwestycyjne?
  • Czy o pieniądze na Odnowę Wsi można się starać tylko w Urzędzie Marszałkowskim?
   Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na szkoleniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie” skierowanym do mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Tuchola (sołectwa: Wielka Komorza, Mały Mędromierz, Bladowo, Kiełpin, Stobno, Raciąż, Klocek, Legbąd, Rzepiczna). Tematyka szkolenia będzie obejmować Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Osi III i IV, a w szczególności:

  • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • odnowa i rozwój wsi;
  • małe projekty finansowane w ramach Programu LEADER.

   Szkolenie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2008 r. w świetlicy wiejskiej w Wielkiej Komorzy w godzinach 10:00 – 13:00.
  
   Szkolenie poprowadzi Pani Mariola Epa.

Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-03-26
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.