Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarzadowe z Borów!

   Starostwo Powiatowe w Tucholi, Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego oraz  Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie", serdecznie zapraszają na FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, które odbędzie się 1 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00 w Książnicy Tucholskiej (Tuchola, ul. Pocztowa 7b). Tematem wiodącym będzie

"Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym".

W programie:

  • Słowo wstępne - Piotr Mówiński, Starosta Tucholski;
  • Organizacje pozarządowe na terenie Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie" - problemy i potrzeby - Sylwia Sobczak, Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi;
  • Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" - realizacja II Schematu Pilotażowego Programu Leader+; Środki dla organizacji pozarządowych z PROW 2007-2013, oś IV Leader - Magdalena Kurpinowicz, Prezes LGD "Bory Tucholskie";
  • Aspekty psychologiczne w pracy organizacji pozarządowej - techniki pracy grupowej - Ewa Zabłocka - Krasowska, Pomorskie Towarzystwo Ewaluacyjne.
Panele dyskusyjne dotyczące działalności organizacji w sferze:
  • projektów skierowanych do dzieci i młodzieży;
  • projektów kulturalnych;
  • projektów środowiskowych (np. imprezy lokalne).
   Każdy z paneli prowadzić będzie organizacja wiodąca, która zaprezentuje swoje doświadczenia związane z realizacją projektów w danej sferze i poprowadzi dyskusję. Zachęcamy do prezentacji osiągnięć Państwa organizacji (istnieje możliwość pokazu w formie multimedialnej).

   Panele dyskusyjne odbywać się będą jednocześnie, więc prosimy o deklarację, w którym panelu lub panelach członkowie Państwa organizacji chcą uczestniczyć.

   Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie obecności i deklarację wyboru panelu do dnia 28 marca br. tel. 052 5590738, e-mail: promocja@tuchola.pl.

   W czasie trwania Forum zapraszamy także na degustację potraw regionalnych!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-25
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.