Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Odwiedziliśmy sąsiadów z Województwa Pomorskiego.

   W dniu 15 marca 2008 r. przedstawiciele LGD Bory Tucholskie odwiedzili LGD "Chata Kociewia" (okolice Starogardu Gdańskiego). Tematem przewodnim wizyty studyjnej był program ODNOWA WSI.

   Program wizyty był bardzo napięty. Najpierw w miejscowości Sumin (Gmina Starogard Gdański) w Karczmie "Pod Wygodą" doszło do spotkania z władzami LGD "Chata Kociewia". Zaprezentowano efekty  dotychczasowej działalności Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" oraz LGD "Bory Tucholskie" oraz wymieniono się doświadczeniemi w realizacji Pragramu LEADER. Na zakończenie pierwszej cześci wizyty podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy organizacjami.
   Następnie sprawdzono efekty ODNOWY WSI w Suminie. W ramach prezentacji pokazano park, wyremontowaną szkołę, zagospodarowany teren wokół jeziora w Suminie oraz ścieżkę edukacyjną w parku przyszkolnym.
   Następnie odwiedzono wieś Bytonię (Gmina Zblewo) gdzie przedstawiono krótką prezentacją dorobku Gminy Zblewo w zakresie Odnowy Wsi. Gospodarze pochwalili sie projektami zrealizowanymi w ramach ODNOWY WSI - kawiarenką internetową, placem zabaw, chodnikiem wraz z oświetleniem oraz salą fitness.
   Kolejna gminą, którą odwiedziliśmy była Gmina Kaliska. Tu gospodarze pochwalili się  zagospodarowanym w ramach programu ODNOWA WSI placem położony w centrum wsi Kaliska, świetlicą wiejską zbudowaną i wyposażoną w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi w latach 2003 - 2007 we wsi Dąbrowa oraz wyremontowanym budynk iem poszkolnym, przystosowanym do funkcji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowanym terenem wokół budynku w miejscowości Bartel Wielki.
   Bartel Wielki to najmniejsze pod względem liczby ludności sołectwo w gminie Kaliska (136 osób), ale to właśnie tam idea odnowy wsi przyjęła się najszybciej. W roku 2002 Grupa Odnowy Wsi zaproponowała a społeczność wiejska zgodziła się, że pierwszym projektem realizowanym w ramach Odnowy, będzie remont budynku poszkolnego w celu utworzenia Ośrodka Rozwoju i Integracji Sołectwa. W pierwszym etapie sołectwo wyremontowało dach szkoły i należących do niej budynków gospodarczych oraz wykonano ogrodzenie; a w roku 2003 zostały wymienione okna. W kolejnym roku sołectwo w ramach odnowy wsi wybudowało gawrę, a w roku 2006 pozyskano środki na kompleksowy remont budynku poszkolnego i dostosowanie na świetlice wiejską. Na tym oficjalna część wizyty się zakończyła.
   W drodze powrotnej odwiedzono miejscowość Zamek Kiszewski, gdzie osoba prywatna - pasjonat stara się odbudować zniszczony zamek pokrzyżacki.

   Ze strony LGD Bory Tucholskie w wizycie wzięło udział 25 osób, w tym przedstawiciele władz LGD, przedstawiciele organizacji członkowskich oraz sołtysi i liderzy lokalni z terenu LGD. 
Magdalena Forc-Cherek przedstawia działalność LGD "Chata Kociewia".
Podpisanie umowy o współpracy.
Prezentacja osiągnięć Gminy Zblewo.
Sala regionalna powstała w ramach programu ODNOWA WSI w szkole w Bytonii.
Wyremontowany w ramach ODNOWY WSI budynek poszkolny w miejscowości Bartel Wielki.
Wszystkim podobał się powstały w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi budynek na grill i ognisko.
Wnętrze budynku.
Uczestnicy wizyty studyjnej.
Nasz przewodnik po zamku kiszewskim.
Plany odbudowy sa ambitne...
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-25
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.