Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

   CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU oraz ENTERPRISE EUROPE NETWORK BIURO W TORUNIU zapraszają na seminarium: "Gospodarowanie odpadami - prawo i praktyka. Regulacje prawne wynikające z ustawy o odpadach - ewidencja odpadów".

   Seminarium odbedzie się w dniu 23 kwietnia 2008 r. w godziniach.10:30 – 15 :30 w Centrum Transferu Technologii, ul. Włocławska 167, Toruń, sala konferencyjna, I piętro.

Program seminarium:
  1. Regulacje prawne dotyczące odpadów – hierarchia aktów prawnych,
  2. Podstawowe pojęcia i definicje,
  3. Systemy reglamentacji w gospodarce odpadami, wymagania formalno-prawne,
  4. Sposoby gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
  5. Regulacje prawne w zakresie realizacji ewidencji odpadów – praktyka,
  6. Praktyczne ćwiczenia.
   Prowadzący: Krzysztof Suliński - Kierownik Projektu w ATMOTERM S.A., główny specjalista ds. ochrony środowiska, wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska, wykładowca (trener) zagadnień dotyczących ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach), funduszy unijnych, realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności, ekspert z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY

   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgł‚oszeniowego do 17.04.2008 r. na nr faxu: 056 658 62 99.

   Szczegółowy program szkolenia znajduje się tutaj.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-04-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.