Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Projekt: Strefa Ekonomii Społecznej.

   18 kwietnia w Tucholi odbędzie się seminarium w ramach projektu Strefa Ekonomii Społecznej. Jego celem jest promowanie zasad ekonomii społecznej. Uczestnicy seminarium dowiedzą się jak założyć spółdzielnię socjalną oraz jak zadbać o jej finansowanie i sprawne działanie. Zostaną również zapoznani z już realizowanymi projektami ekonomii społecznej. Projekt Strefa Ekonomii Społecznej jest skierowany do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych oraz do wszystkich osób aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej.

   Seminarium organizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”. Kontakt z organizatorem szkolenia: Ewa Kwiesielewicz, tel. 056 655 50 22.

   Impreza odbędzie się 18 kwietnia w budynku Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Świeckiej 89A.

   Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz karty zgłoszeniowe znajdują się poniżej: Zaproszenie, szczegół‚owy program szkolenia oraz karta zgłoszenia znajdują… się™ tutaj.

   Patronat nad imprezą objął Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi.

   Seminarium jest bezpłatne i może w nim wziąć udział każdy kto jest zainteresowany tematyką społeczną, a w szczególności osoby działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy będą mieli okazję poznać praktyczne informacje o tym czym jest ekonomia społeczna i jak wcielić w życie jej zasady. Celem seminarium jest zachęcenie jak największej liczby osób do zakładania spółdzielni socjalnych na terenie naszego województwa.
   Spółdzielnie socjalne w Europie Zachodniej działają z powodzeniem już od wielu lat.  W Polsce takie instytucje są wciąż jeszcze rzadkim zjawiskiem. Ośrodek „Tłok” zdecydował się promować zakładanie spółdzielni w naszym regionie, ponieważ jest to ciekawy pomysł na aktywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakładając spółdzielnię socjalną osoby niepełnosprawne czy bezrobotne mają szansę na znalezienie zajęcia, a co za tym idzie reintegrację społeczną. Działający w spółdzielniach mogą poczuć się potrzebni i uczą się  samodzielności. Poza tym pracując na rzecz społeczności lokalnej przyczyniają się do rozwoju swojego regionu. Spółdzielnie socjalne mają wiele możliwości pozyskiwania funduszy na swoją działalność. Aby stworzyć kapitał początkowy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 35 000 złotych ze środków Funduszu Pracy. Osoby niepełnosprawne zakładające spółdzielnię mogą starać się o dofinansowanie ze strony PFRON. Spółdzielniom socjalnym przysługuje również roczna refundacja składek ZUS. Fundusze na dalszą działalność spółdzielnie mogą pozyskać uczestnicząc w otwartych konkursach. Jeśli spółdzielni uda się wygenerować zysk jest on dzielony pomiędzy spółdzielców.

   Oprócz seminariów Ośrodek „Tłok” w najbliższym czasie planuje zorganizowanie warsztatów na dla osób zainteresowanych zakładaniem spółdzielni socjalnych oraz dwie wizyty studyjne w zaprzyjaźnionych instytucjach, podczas których zaprezentowane zostaną realizowanie projekty ekonomii społecznej. Chętni będą mogli na własne oczy zobaczyć jak działa modelowa spółdzielnia socjalna. Pierwsza wizyta będzie miała miejsce w Warszawie w przedsiębiorstwie  dla osób z autyzmem utworzonym w ramach projektu „Partnerstwo dla Rain Mana”. Podczas drugiej wizyty uczestnicy zwiedzą spółdzielnię socjalną dla osób bezrobotnych w Biłgoraju.

   Ośrodek „Tłok” działa od 2005 i aktywnie przyczynia się do promowania tematyki ekonomii społecznej. Strefa Ekonomii Społecznej to tylko jeden z projektów, nad którymi obecnie pracuje. Ośrodek prowadzi również punkt konsultacyjny dla zakładających podmioty ekonomii społecznej. Wszyscy zainteresowani działalnością organizacji informacje na jej temat mogą znaleźć na stronie internetowej www.tlok.pl. Pracownicy i wolontariusze Ośrodka „Tłok” stawiają sobie za cel integrację środowiska organizacji pozarządowych w województwie Kujawsko-Pomorskim. Współtworzą portal www.kuj-pom.ngo.pl, gdzie można między innymi poczytać blog o projekcie Strefa Ekonomii Społecznej, sprawdzić co robią organizacje pozarządowe działające na terenie naszego województwa lub dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-04-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.