Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Odbyło się szkolenie z PROW.

   W dniu 7 kwietnia 2008 r. w nowej świetlicy wiejskiej w Wielkiej Komorzy w Gminie Tuchola odbyło się szkolenie dotyczące Osi III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Fundusze Unii Europejskiej na rozwój wsi w Gminie Tuchola".

   W szkoleniu wzięli udział radni, sołtysi, czonkowie rad sołeckich i liderzy lokalniy z terenu Gminy Tuchola. Uczestnicy dowiedzieli się jak wzgląda polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich oraz co to jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i jaka jest zawartość jego Osi III i IV. W ramach poszczególnych osi omawiane były działania z których mieszkańcy obszarów wiejskich moga otrzymać dofinansowanie. Omówione zostało działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - z którego rolnicy mogą pozyskać nawet 100.000 złotych na rozpoczecie działalności gospodarczej na terenie swojego gospodarstwa, Kilka minut poświęcono na analizę działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z którego wszyscy mieszkańcy obszarów wiejskich moga otrzymać dofinansowanie na rozpoczecie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania w tym działaniu to 300.000 złotych. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak część szkolenia w trakcie której omawiano działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" oraz tzw. "Małe projekty".
  
   Szkolenie poprowadziła Mariola Epa specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich.
Prowadząca szkolenie Mariola Epa podczas prezentacji.
Na szkolenie przybyła duża część aktywnych mieszkańców terenów wiejskich Gminy.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-04-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.