Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Aktualności LGDUwaga przedsiębiorcy!

   Mazowieckie Centrum Szkoleń zaprasza do udziału w szkoleniach, dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, skierowanych do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Szkolenia odbywać się będą w 10 miastach wojewódzkich na terenie całego kraju.

Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3591
2009-01-23
Komentarzy: 0

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza...

   ...otwarty konkurs ofert nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3593
2009-01-22
Komentarzy: 0

Ustalenia Walnego Zebrania LGD.

   Na grudniowym zebraniu organizacji podjęto szereg ważnych ustaleń.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3598
2009-01-12
Komentarzy: 0

Życzenia, życzenia...

   Zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku 2009, członkom, sympatykom oraz wszystkim mieszkańcom Borów Tucholskich życzy Zarząd Lokalnej Grupy Działania "BORY TUCHOLSKIE".

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3591
2008-12-24
Komentarzy: 0

KONSULTACJE.

   Uprzejmie informujemy, iż w nowym okresie programowania LGD "Bory Tucholskie" musi utworzyć nowy organ - Radę Decyzyjną, która będzie odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków o dofinansowanie i przydzielanie dotacji.
   Zapraszamy do przejrzenia i zgłaszania uwag do projektu regulaminu Rady Decyzyjnej i załączników do niego.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3598
2008-12-09
Komentarzy: 0

Rewitalizacja - szansa dla Tucholi.

   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na rewitalizacje miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3591
2008-12-01
Komentarzy: 0

Wsparcie nauki i przedsiębiorstw.

   W dniu 28 listopada 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłosił kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3593
2008-12-01
Komentarzy: 0

UWAGA! KOMUNIKAT!!!.

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu, zwołuje II NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2008 r. o godz. 12.30 w Książnicy Tucholskiej (Tuchola, ul. Pocztowa 7b).

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3593
2008-12-01
Komentarzy: 0

KOMUNIKAT

   Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 listopada 2008 r. Maciej Gierszewski przestaje pełnić funkcje dyrektora biura LGD. Od dnia 1 grudnia 2008 r. we wszystkich sprawach będących do tej pory w kompetencji dyrektora biura prosimy o kontaktowanie się z Zarządem LGD, bądź bezpośrednio z biurem LGD (tel. 52 336 12 13).
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3597
2008-11-24
Komentarzy: 1

Najlepsze prace zostały nagrodzone.

   W czwartek 20 listopada w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi ogłoszono wyniki XXI Konkursu Fotograficznego Bory Tucholskie 2008 pn. „Jesień w Borach" połączone z otwarciem pokonkursowej wystawy.

Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3594
2008-11-24
Komentarzy: 0

I miejsce w kraju dla Państwa Wegner z Kiełpina!

   Gospodarstwo rolne Państwa Wegner z Kiełpina zajęło I miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczne gospodarstwo w kraju. Gospodarstwo przeszło wszystkie etapy weryfikacji na szczeblu lokalnym i wojewódzkim aby w konkursie krajowym zyskać także uznanie komisji konkursowej.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3595
2008-11-24
Komentarzy: 1

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

   Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, Gminne Biblioteki Publiczne w Cekcynie, Gostycynie, Kęsowie, Lubiewie, Śliwicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie "Anioły Wesołych Świąt". Przedmiotem konkursu jest dowolny wizerunek Anioła występującego w ikonografii religijnej.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3615
2008-11-24
Komentarzy: 0

Uwaga organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tuchola!

    Burmistrz Tucholi ogłasza  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3597
2008-11-24
Komentarzy: 0

Kolejny plac zabaw na terenie Gminy Tuchola.

   Zakończyły się prace przy budowie nowego placu zabaw w miejscowości Wysoka. Zastosowano tu nową technologię, wszystkie elementy nośne wykonana zostały z drewna klejonego. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenia te charakteryzować będą się wydłużoną trwałością oraz wyższą wytrzymałością.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3594
2008-11-04
Komentarzy: 0

Zapraszamy do lektury.

   Ukazał się kolejny, tym razem trochę spóźniony, numer Biuletynu Krajowej Sieci Grup Partnerskich. Przypomnijmy, iż LGD "Bory Tucholskie" jest członkiem - kandydatem w KSGP. Wrześniowy numer Biuletynu jest dostępny TUTAJ.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3596
2008-11-04
Komentarzy: 0

Informacja o zakończeniu działalności Punktu Konsultacyjnego dotyczącego funduszy UE.

    Uprzejmie informujemy, iż LGD "Bory Tucholskie" zakończyła realizację projektu pt. „Po nitce informacji do kłębka europejskich funduszy”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3591
2008-11-04
Komentarzy: 0

Informacja o aktualizacji danych na stronie LGD.

   Uprzejmie informujemy, iż zaktualizowano listę członków LGD "Bory Tucholskie" uwzględniając podmioty i osoby, które wstąpiły do organizacji na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów.  Zobacz uaktualnioną listę członków LGD.
   Uprzejmie informujemy, iż w dziale "Pliki do pobrania" umieszczono nową wersję Statutu LGD "Bory Tucholskie" zawierającą zmiany wprowadzone na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów. UWAGA! Zmiany Statutu nie zostały jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zobacz aktualną… wersję Statutu LGD.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3593
2008-11-04
Komentarzy: 0

UWAGA!

    Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmian godzin pracy biura LGD "Bory Tucholskie". Obecnie biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3592
2008-11-04
Komentarzy: 0

Przedsiębiorco i przyszły przedsiębiorco! Chcesz uzyskać pomoc finansową z UE? Dowiedz się, co trzeba zrobić!

   Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno-promocyjnym nt. oferty usług Punktów Konsultacyjnych. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2008 r. w Tucholi w Restauracji "Bory", przy ul. Świeckiej 37.

Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3597
2008-11-04
Komentarzy: 0

Oferta dla członków NGOs.

   Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informację (ICIMSS) w Toruniu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w organizowanych szkoleniach, które odbędą się w listopadzie i grudniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3588
2008-10-30
Komentarzy: 0
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.