Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

KONSULTACJE.

    Uprzejmie informujemy, iż w nowym okresie programowania LGD "Bory Tucholskie" musi utworzyć nowy organ - Radę Decyzyjną, która będzie odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków o dofinansowanie i przydzielanie dotacji.

   Na ostatnim Walnym Zebraniu uchwalono zmiany do Statutu LGD, w których przewidziano utworzenie takiego organu. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej oraz załączników do Regulaminu  - kart oceny wniosku.

   Poniżej zamieszczono projekty dokumentów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z  nimi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia mogą Państwo zgłaszać mailowo do biura LGD na adres: lgd@borytucholskie.pl.

    Informuję, iż podczas najbliższego Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2008 r. planowane jest uchwalenie ostatecznej  wersji dokumentów, dlatego uwagi proszę zgłaszać jak najszybciej, najpóźniej w dniu Walnego Zebrania.

DOKUMENTY DO KONSULTACJI:
  1. Regulamin pracy Rady Decyzyjnej;
  2. Załącznik 1 - karta oceny zgodności z LSR;
  3. Załącznik 2 - karta oceny operacji (różnicowanie);
  4. Załą…cznik 3 - karta oceny operacji (mikroprzedsiębiorstwa);
  5. Załącznik 4 - karta oceny operacji (odnowa);
  6. Załącznik 5 - karta oceny operacji (małe projekty).
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-12-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.