Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Rozpoczyna się realizacja projektu dla organizacji pozarządowych.

   W związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu pt.: „RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”, pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, LGD informuje o rozpoczęciu realizacji projektu.

   Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Tucholskiego oraz Gmin Lniano, Osie i Świekatowo.

   Projekt zakłada:

  • zorganizowanie akcji promocyjnej;
  • przeprowadzenie ankiety diagnozującej wśród organizacji pozarządowych;
  • coroczną organizację Forum NGO połączonego z promocją organizacji pozarządowych oraz szkoleniami i warsztatami dla NGO;
  • organizowanie 10 małych imprez rocznie integrujących środowisko organizacji pozarządowych;
  • zorganizowanie trzech wyjazdów studyjnych (w tym dwóch zagranicznych) w celu wymiany doświadczeń i nawiązaniu kontaktów z innymi organizacjami i sieciami organizacji pozarządowych;
  • zorganizowanie sieci samopomocowych usług doradczych dla NGO;
  • utworzenie Banku Dobrych Praktyk organizacji pozarządowych oraz rozbudowę strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym z terenu Borów Tucholskich;
  • zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.
   Termin realizacji projektu to lata 2009-2011.
   Wartość projektu to ponad 716 tysięcy złotych.

   Koordynatorem projektu jest Maciej Gierszewski (fki@tuchola.pl), koordynatorami poszczególnych zadań są: Justyna Wilkiewicz (promocja@cekcyn.pl),  Beata Wiśnioch (beatawisnioch@wp.pl),  Karol Gutsze (karol_gutsze@tuchola.pl) i Maciej Gierszewski. Biuro projektu znajduje się biurze LGD „Bory Tucholskie” (lgd@borytucholskie.pl). Wszystkie informacje na temat projektu będą wkrótce dostępne na stronie www.ngo.borytucholskie.pl.

   Celem projektu jest wzmocnienie sieci organizacji pozarządowych na terenie działania LGD „Bory Tucholskie, przekonanie organizacji, że dzięki współpracy można realizować większe i ciekawsze zadania, lepiej odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki projektowi organizacje poznają się nawzajem, będą miały okazję stworzyć partnerstwa dla realizacji pokrewnych celów. Rozpoczną one współpracę z lokalnymi ekspertami, co pozwoli także w przyszłości sięgać po ich porady. Sieć NGO stanie się wiarygodnym partnerem dla administracji publicznej.

   Projekt realizowany jest w ramach działania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-02-25
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.