Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Przyjdź! Dowiedz się, z czego możesz skorzystać!

   W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.: „RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO W Borach Tucholskich” oraz w związku z zakończeniem realizacji projektu  pt.: „Czego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Borów Tucholskich na spotkanie dotyczące projektów realizowanych przez LGD w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 r. o godzinie 16:00 w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej (ul. Pocztowa 7b, Tuchola).

PROGRAM SPOTKANIA

BLOK I
16:00-17:30
ProjektCzego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”.

  1. Podsumowanie projektu pt.: „Czego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” – Paulina Skarupa;
  2. Środki unijne dla organizacji pozarządowych – Karol Gutsze;
  3. Rozdanie zaświadczeń dla uczestników kursu z pedagogiki cyrku dziecięcego;
  4. Przerwa kawowa.

BLOK II
17:30-19:30
ProjektRAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO W Borach Tucholskich”.

  1. Lokalna Strategia Rozwoju – możliwość realizacji projektów partnerskich – Magdalena Kurpinowicz;
  2. Dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu i realizacji wspólnych projektów – Felicyta Król-Pawelska;
  3. Informacje dotyczące projektu pt.: „RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO W Borach Tucholskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” – Maciej Gierszewski;
  4. Poczęstunek i dyskusja przy wspólnym stole.
Kontakt z koordynatorem zadania: Karol Gutsze - karol_gutsze@tuchola.pl.
Kontakt z koordynatorem projektu: Maciej Gierszewski - fki@tuchola.pl.
Kontakt z biurem projektu: lgd@borytucholskie.pl.
Wszystkie informacje na temat projektu będą wkrótce dostępne na stronie www.ngo.borytucholskie.pl.

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Sieć NGO w Borach Tucholskich.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-02-25
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.