Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Aktualności LGDMARKI PRZYZNANE!!!

   W dniu 30 września 2011 r. podczas posiedzenia Kapituły Konkursowej rozstrzygnięty został konkurs na przyznanie Znaku Promocyjnego Marka Lokalna Bory Tucholskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3768
2011-10-07
Komentarzy: 0

Bezpłatne doradztwo dla beneficjentów!!!!

   Zachęcamy beneficjentów, którzy planują złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursów: „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikorprzedsiębiorstw” o skorzystanie z bezpłatnego wsparcia doradczego. Doradztwo odbywać się będzie w biurze LGD „Bory Tucholskie” (ul. Murowa 8 w Tucholi) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (52 33 61 213), przynajmniej jeden dzień wcześniej.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3908
2011-10-02
Komentarzy: 0

Rozstrzygnięto konkurs ofert!!!

    Został rozstrzygnięty konkurs ofert w projekcie „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”. Wybrano następujące oferty:
  1. Przygotowanie autorskiego opracowania publikacji podsumowującej projekt – Pani Janina Słomińska z Torunia.
  2. Druk publikacji podsumowującej projekt – Wydawnictwo Region z Gdyni.
  3. Mapa terenu stanowiąca załącznik do w/w wydawnictwa – Wydawnictwo Region z Gdyni.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3751
2011-09-28
Komentarzy: 0

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2011 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE.

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3936
2011-09-19
Komentarzy: 0

MAŁE PROJEKTY 2011 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE.

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE” wniosków o  przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3988
2011-09-19
Komentarzy: 0

Uwaga konkurs!

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie“ ogłasza II edycję KONKURSU „KULINARNE DZIEDZICTWO BORÓW TUCHOLSKICH”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3898
2011-09-13
Komentarzy: 0

Szkolenie ws. "Mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowania" - środki będące w dyspozycji ARiMR..

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tucholi w związku z nowelizacją rozporządzeń wykonawczych w ramach PROW 2007-2013 zaprasza na spotkanie robocze  na temat „Możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich  – zmiany w zasadach ubiegania się o pomoc w ramach Działań 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, a także doświadczenia ARiMR we wdrażaniu programów z dofinansowaniem  unijnym.”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3772
2011-09-12
Komentarzy: 0

Szkolenie nt. wsi tematycznych

W dniach 10-11 września 2011r. w świetlicy wiejskiej w Wysokiej (gm. Cekcyn) odbędą się warsztaty pn. "Wioski tematyczne sposobem na rozwój lokalny", które poprowadzi dr Wacław Idziak. Szkolenie w sobotę rozpoczyna się o godz. 9:00, natomiast w niedzielę o 10:30. SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY CEKCYN!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” w okresie od 1.08.2011r. do 31.12.2011r. na terenie gminy Cekcyn. Partnerem projektu jest Urząd Gminy Cekcyn.

Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO 3902
2011-09-07
Komentarzy: 0

KONSULTACJE SPOŁECZNE - szkolenie.

   Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które pomoże w wykorzystaniu dostępnych możliwości prawnych i narzędzi oraz zwiększy umiejętności niezbędne do uczestnictwa w wysłuchaniach publicznych: Prowadzenie i udział konsultacji społecznych", które odbędzie się 13-14 września 2011 w Zajeździe Fojutowo (powiat tucholski). 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3914
2011-09-06
Komentarzy: 0

UWAGA BENEFICJENCI „MAŁYCH PROJEKTÓW”, KTÓRZY CHCĄ WLICZYĆ VAT DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH!!!

   Beneficjenci „Małych projektów”, którzy chcą zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych powinni zabezpieczyć się w interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3925
2011-09-06
Komentarzy: 0

LGD „Bory Tucholskie” ogłasza IV edycję Konkursu na przyznanie Znaku Promocyjnego MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE.

    Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych produktów lokalnych i przyznanie im prawa do używania znaku promocyjnego MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3926
2011-09-03
Komentarzy: 0

Weryfikacja ofert cenowych na wykonanie kubków promocyjnych – zakończona!!!

   W dniu 31 sierpnia 2011 r. Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zakończyła weryfikację złożonych ofert cenowych na wykonanie kubków promocyjnych. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma KRP System Katarzyna Piątkowska z Woziwody.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3760
2011-09-03
Komentarzy: 0

WAŻNE DOKUMENTY.

   LGD „Bory Tucholskie” już niedługo ogłosi nabór w konkursie na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3759
2011-09-03
Komentarzy: 0

WAŻNE DOKUMENTY.

    LGD „Bory Tucholskie” już niedługo ogłosi nabór w konkursie na działanie „Małe projekty”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3935
2011-09-01
Komentarzy: 0

Zaproszenie do składania ofert.

    Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie zaprasza do składania ofert:
  1. na usługę przygotowania autorskiego opracowania publikacji podsumowującej projekt „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”;
  2. na przygotowanie krótkiego autorskiego tekstu i autorskiej prezentacji dotyczącej sieciowania organizacji pozarządowych oraz zaprezentowanie przygotowanego materiału w ramach konferencji kończącej projekt „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”;
  3. na usługę druku publikacji podsumowującej projekt „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”.
Dodane przez: 3895
2011-08-31
Komentarzy: 0

Jarmark rozmaitości!!!

Chcesz zobaczyć jak niegdyś przędzono wełnę? Zamierzasz spróbować swoich sił w lepieniu garnków z gliny? Chciałbyś zgłębić swoją wiedzę na temat ginących zawodów? Zapraszamy Cię  w niedzielę 4 września w godz. 14:00-18:00 na JARMARK ROZMAITOŚCI, który odbędzie się przy świetlicy wiejskiej w Wysokiej (gm. Cekcyn). Podczas jarmarku, prócz możliwości zakupu wytworów rąk ludzkich, odbędą się gry i zabawy dla dzieci.
Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO 3916
2011-08-30
Komentarzy: 0

Zaproszenie do składania ofert.

    Zapraszamy firmy do składania ofert na wykonanie kubków promocyjnych. Wzór kubka na załączonym zdjęciu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3760
2011-08-25
Komentarzy: 0

Seminarium "Dobre praktyki"

We wtorek 30 sierpnia 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbędzie się Seminarium pn. "Dobre praktyki", które odbędzie się w ramach projektu "Model partycypacyjnego tworzenia wsi tematycznej". Seminarium służy zapoznaniu z dobrymi praktykami w zakresie istniejących przedsięwzięć ekonomii społecznej w województwie i w kraju. Ma na celu określenie szans i zagrożeń tego typu przedsięwzięć i określeniu kierunku rozwoju inicjatyw z zakresie ekonomii społecznej. Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu tucholskiego zainteresowanych rozwojem ich lokalnych społeczności!!!
Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO 3917
2011-08-22
Komentarzy: 0

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE.

   W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, już we wrześniu w Lokalnej Grupie Działania  „Bory Tucholskie” ruszy nabór wniosków na „Małe Projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Zapraszamy stowarzyszenia, samorządy, osoby fizyczne (także prowadzące działalność gospodarczą) i przedsiębiorców na spotkania informacyjne, dotyczące zasad ogłaszanych konkursów. Dowiedzą się Państwo, kto może składać wnioski, na jakie działania, gdzie są dostępne druki wniosków, jakie załączniki są niezbędne.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3946
2011-08-18
Komentarzy: 0

Informacja o projekcie sieciującym.

   Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym „Burchat”, Stowarzyszeniem PASMO, Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą KLON i Ochotniczą Strażą Pożarną w Gostycynie realizuje projekt pn. „Kolejarska Baśka” w ramach konkursu grantowego „Imprezy sieciujące” ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”- „RAZEM ZNACZY LEPIEJ - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego i promocja produktu turystycznego pod nazwą „Zapomniana Stacja”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3961
2011-08-16
Komentarzy: 0
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.