Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Szansa dla organizacji pozarządowych.

   Informujemy o możliwości ubiegania się za pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi o środki na finansowanie:
  • programu „Praca i środowisko 2008”;
  • projektów wspierających przygotowanie lub realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P);
  • projektów wspierających rozwój zatrudnienia i działalności gospodarczej w obszarze dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnej;
  • projektów wspierających łagodzenie skutków w przypadku pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia.
   Na realizację w/w zadań PUP w Tucholi dysponuje kwotą 720,2 tys. złotych. Realizowane programy powinny przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnej w okresie realizacji jak i po zakończeniu finansowania ze strony PUP.

   W ramach programu „Praca i środowisko” finansowane może być zatrudnienie osób bezrobotnych przy pracach w zakresie ochrony środowiska, melioracji, robotach remontowo-konserwacyjnych na wałach, rzekach i kanałach oraz przy podejmowaniu działań polegających na adaptacji zaniedbanych terenów leśno-rekreacyjnych, szlaków turystycznych, sprzątaniu i konserwacji ścieżek rowerowych oraz terenów wokół jezior.

   W ramach projektów wspierających przygotowanie i realizację RPO WK-P finansowane może być przykładowo zatrudnienie osób dotychczas bezrobotnych w stowarzyszeniu działającym na rzecz społeczności lokalnej.

   Celem programu „Rozwój zatrudnienia w oparciu o zasoby kulturowe” jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i tworzenie miejsc pracy w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby regionu, a także umacnianie tożsamości lokalnej. Obszarami realizacji programu są: tradycja regionalna, turystyka, rzemiosło tradycyjne oraz ginące zawody. Powiatowy Urząd Pracy wraz z partnerami, którymi mogą być organizacje lokalne, muzea, skanseny, gminy, stowarzyszenia oraz cechy i izby rzemieślnicze, może ubiegać się o dofinansowanie działań takich jak: wspieranie przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia, wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki regionu oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

   Jeżeli są Państwo zainteresowani włączeniem się w realizację powyższych zadań, prosimy o przesłanie do PUP do dnia 26 lutego następujących informacji:
  • czy chcecie zatrudniać w ramach projektu osobę bezrobotną, jakie będą efekty jej pracy, czy deklarujecie jej późniejsze zatrudnienie;
  • czy chcecie realizować w ramach projektu inne zadania, jak na przykład szkolenia dla osób bezrobotnych.
   Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Wioletty Słupińskiej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi tel.: 052 55 90 800.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-02-22
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.