Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

„Bory Tucholskie dla seniora ...i nie tylko - szkolenie dla przewodników turystycznych”

LGD Bory Tucholskie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego na szkolenie dla przewodników turystycznych.

Program szkolenia obejmuje:

-       Lasoterapia: wykład (3 godz.) i zajęcia terenowe (6 godz.)

-       Zajęcia terenowe o tematyce przyrodniczej - obszary chronione Borów Tucholskich (2 x 8 godz.)

-       Zajęcia terenowe o tematyce kulturowo - historycznej: poligon Heidekraut, pałace i dwory Borów i pogranicza borowiacko – krajeńskiego, zabytki sakralne w Borach (kościoły, nekropolie i mała architektura sakralna); 3 x 8 godz.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie do dnia 15.09.2023r. na adres lgd@borytucholskie.pl


Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.