Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Zapraszamy na VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Historia dzieje się dziś"

W dniach 14-16 września 2021 r. w hotelu HANZA PAŁAC  WELLNESS & SPA **** w Rulewie odbędzie się, już po raz ósmy, Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej. Hasło przewodnie tegorocznego Forum to „Historia dzieje się dziś”.

Kujawsko-pomorska wieś w swojej złożoności i różnorodności stanowi niewyczerpane źródło zasobów do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej. Umiejętne ich wykorzystanie może przynieść korzyści zarówno dla rodzimej turystyki, jak i dla zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

W związku z tym program Forum obejmuje wykłady oraz pięć różnych wyjazdów studyjnych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję do pogłębienia wiedzy z zakresu turystyki etnograficznej, czyli związanej z poznawaniem kultury danego regionu. Forum ma zachęcić do poszukiwań i poznawania dziedzictwa wsi kujawsko-pomorskiej i wskazać możliwe do podjęcia kierunki rozwoju w sferze turystyki etnograficznej. Dodatkowym atutem tegorocznej imprezy jest debata na temat słuszności komercjalizacji dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Udział w Forum stanowi również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i kreowania pomysłów na nowe, ciekawsze produkty turystyczne.

Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, restauratorów, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zapraszamy również osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

Uroczystym akcentem będzie wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji regionalnego konkursu AGRO-wczasy, w którym wyłaniane są najlepsze: gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty serwujące potrawy kuchni regionalnej.

Program tegorocznej edycji Forum*:

14 września 2021 (wtorek)

10.00-12.00 – rejestracja uczestników

12.00-13.00 – obiad

13.30-14.00 – otwarcie Forum

14.00-15.00 – ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów konkursu AGRO-wczasy

15.00-15.30 – przerwa kawowa

15.30-16.30 – wykład na temat turystyki etnograficznej – Łukasz Ciemiński, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

16:30-17:15 – wykład na temat marketingu produktu turystycznego, Agnieszka Kowalkowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

19.00 – uroczysta kolacja

 

15 września 2021 (środa)

8.00-9.00 – śniadanie

9:00-9:30 – wykład na temat wartości folkloru w budowaniu oferty turystycznej na obszarach wiejskich, Laura Maciejewska

9.30-10:00 – wykład na temat turystyki kulinarnej, dr Izabela Chudzyńska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

10:00-10.30 – wykład na temat dziedzictwa kultury materialnej wsi, rękodzieła, tradycyjnych zawodów i twórczości ludowej w działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, Aleksandra Hapka, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

11:00-18.00 – wyjazdy studyjne (pięć grup studyjnych)

19.00 – kolacja

 

16 września 2021 (czwartek)

8.00-9.00 – śniadanie

11:00-12:30 – debata na temat słuszności komercjalizacji dziedzictwa kulturowego polskiej wsi

12.30-13:00 – podsumowanie Forum

13.00-14.00 – obiad

 

*Dokładny program Forum oraz opis wyjazdów studyjnych będzie dostępny na stronie internetowej KPODR Minikowo pod koniec sierpnia  br.

Zgłoszenie udziału w Forum następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (do pobrania poniżej) i dostarczenie jej do główniej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, z dopiskiem: Forum Turystyki Wiejskiej) lub przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty na adres e-mail: forum@kpodr.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września br.

W pierwszej kolejności na listę uczestników przyjmowani są laureaci konkursu AGRO-wczasy 2021, następnie osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich (w tym osoby prowadzące działalność związaną z przetwórstwem żywności) oraz przedstawiciele instytucji bezpośrednio lub pośrednio działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a następnie osoby planujące rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, mających wpływ na ilość osób mogących wziąć udział w Forum, pierwszeństwo w uczestnictwie będą miały osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. W każdym z ww. przypadków o kolejności przyjmowania na listę uczestników decyduje również termin nadesłania zgłoszenia.

Koszt uczestnictwa w Forum to 200,00 zł brutto/os. – szczegółowe informacje na temat sposobu dokonania wpłaty znajdują się na karcie zgłoszeniowej.

Forum organizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Projekt realizowany jest
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Karta zgłoszeniowa – do pobrania: DOC, PDF

Kontakt: Aleksandra Hapka, Aleksandra Bielińska tel. 52 386 72 13, e-mail: forum@kpodr.pl


Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2021-08-16
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.