Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli

Termin: 1 – 11 kwietnia 2008


oraz

Fundacja Wspomagania Wsi

zapraszają młodych twórców, animatorów i lokalnych liderów z małych miejscowości

do zgłaszania udziału w

 

 Warszawskim Obozie Teatralnym

w dn. 1 – 11 kwietnia 2008

 

w ramach XXVIII Warszawskich Spotkań Teatralnych.

Warszawski Obóz Teatralny (WOT) jest częścią programu edukacyjnego XXVIII Warszawskich Spotkań Teatralnych (29.03-11.04.2008) – festiwalu, podczas którego prezentowany jest wybór najciekawszych polskich spektakli teatralnych w minionym sezonie oraz przegląd przedstawień Michała Zadary.

Cel obozu

Naszym celem jest poszerzenie pola odbioru sztuki na obszary defaworyzowane oraz zainspirowania liderów lokalnych do podejmowania ciekawych inicjatyw we własnych społecznościach lokalnych.

Dla kogo jest obóz?

Obóz adresujemy do młodych, pełnoletnich twórców, animatorów i liderów lokalnych działających na rzecz swoich lokalnych społeczności (wsie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, poza aglomeracjami miejskimi) w obszarze kultury.

Jaki jest program?

Podczas dziesięciodniowego pobytu uczestnicy obozu wezmą udział w festiwalu XXVIII Warszawskie Spotkania Teatralne.  Program WOT obejmuje:

  • obejrzenie wybranych spektakli festiwalowych w reżyserii wybitnych współczesnych twórców teatralnych takich jak Michał Zadara (paszport „Polityki” 2007), Jan Klata (paszport „Polityki” 2006), Wiktor Rubin, Marek Fiedor, Anna Augustynowicz oraz przedstawień nurtu off-Wrocław.
  • udział w spotkaniach i warsztatach wokół festiwalu: spotkanie z krytykiem teatralnym „Newsweek Polska” – Pawłem Sztarbowskim, warsztat improwizacji teatralnej – Michał Sufin, lekcja w archiwum teatralnym – Dorota Buchwald (Dział Dokumentacji IT), wykłady o spektaklach – Anna Rochowska (TR Warszawa), praktyczny warsztat do spektaklu – Justyna Sobczyk (IT), warsztat twórcze do wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej – Janusz Byszewski i Maja Parczewska (Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej), oprowadzanie po kulisach Teatru Narodowego, spotkanie z kierownikiem literackim Teatru Powszechnego (Radosław Paczocha)
  • udział w Instalacji Edukacyjnej w Pałacu Kultury i Nauki
  • program kulturalny: wizyty w muzeach (Zachęta) i galeriach (Centrum Sztuki Współczesnej)
  • spotkania z twórcami teatralnymi w Klubie Festiwalowym i podczas imprezy Teatralny Hyde Park
  • spacer po Warszawie
  • spotkania z przedstawicielami instytucji, których zadaniem jest wspieranie lokalnego życia kulturalnego i społecznego w Polsce.

Termin:

Od 1 do 11 kwietnia 2008

Koszt udziału w WOT:

Wpisowe udziału w Warszawskim Obozie Teatralnym wynosi 150 zł od uczestnika. Organizatorzy pokrywają koszty udziału takie jak noclegi, posiłki, bilety na spektakle, udział w warsztatach, przejazdy komunikacją miejską  i materiały dydaktyczne. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej uczestnik może ubiegać się o zwolnienie z opłaty wpisowego na podstawie dodatkowego podania dołączonego do formularza.

Warunki naboru:

Warunkiem udziału w naborze jest przesłanie na poniżej podany adres (z dopiskiem „WOT”)  zgłoszenia - do pobrania ze strony www.e-teatr.pl, Fundacji Wspomagania Wsi www.fww.org.pl, z portalu internetowego prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl oraz portalu www.ngo.pl

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą lub e-mailem do 11 marca 2008.

Prosimy o wybranie jednego sposobu przesyłania zgłoszenia i nie wysyłanie go zarówno e-mailem jak i pocztą.

UWAGA: Jednorazowo w obozie może wziąć udział 20 osób. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby zakwalifikowane otrzymają telefonicznie potwierdzenie udziału do 17 marca 2008. Szczegółowy program zostanie przesłany do nich pocztą lub e-mailem.

 

Zapraszamy!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jplater@fww.org.pl lub na adres pocztowy Fundacji Wspomagania Wsi umieszczony poniżej z dopiskiem „WOT”

 Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Dominik Skrzypkowski

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

Al. Ujazdowskie 6

00-461 Warszawa

e-mail: dkrzypkowski@instytut-teatralny.pl

tel: (+22) 501 70 18-19, 0 - 792 793 317

faks: (+22) 501 70 26

 

oraz

 

Jolanta Plater-Zyberk

Fundacja Wspomagania Wsi

Ul. Bellottiego 1

01-022 Warszawa

e-mail: jplater@fww.org.pl, fww@fww.org.pl 

tel: (+22) 636 25-70

faks: (+22) 636 62 70

 

DO POBRANIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-02-20
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.