Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Zaproszenie dla aktywnych (także hobbystycznie) przewodników po Borach Tucholskich.

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
zaprasza do udziału w projekcie
„Bory Tucholskie gwiazdą Konstelacji”

W ramach projektu planujemy:

  • Wyjazd na Pałuki (Żnin) – w czwartek 2.09.2021 r.
  • Oprowadzanie gości z Pałuk po Borach Tucholskich (1 dzień) – wrzesień 2021 r.
  • Spotkanie podsumowujące z dyskusją nt. rekomendacji dla rozwoju produktu turystycznego Bory Tucholskie – październik 2021 r.

Kogo zapraszamy:

Aktywnych (także hobbystycznie) przewodników po Borach Tucholskich – 12 osób

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie w terminie do 20 sierpnia br. maila o tytule „Zgłoszenie na projekt przewodnicki” zawierającego:  imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon i e-mail) oraz krótki opis motywacji do udziału w projekcie (w tym doświadczenia przewodnickie) na adres mailowy lgd@borytucholskie.pl

Wybór uczestników nastąpi na podstawie ich motywacji oraz terminu otrzymania zgłoszenia.

 

Szczegóły:

W ramach projektu aktywni (także hobbystycznie) przewodnicy po Borach Tucholskich będą mieli okazję pojechać z wizytą studyjną na Pałuki (Żnin), gdzie spotkają się z lokalnymi przewodnikami, podyskutują o możliwościach rozwinięcia sieci usług turystycznych w regionie jedynie czasowo zapewniającym dochody z turystyki, o możliwościach sformalizowania działań turystycznych (np. koło przewodnickie PTTK) i utworzenia lokalnej sieci wzajemnego wsparcia i szkolenia. Wyjazd planowany jest na czwartek 2 września br.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie gości z Pałuk u nas w Borach Tucholskich i prezentacja lokalnej oferty, jak też dyskusja na temat możliwości wsparcia i rozwoju turystyki i usług przewodnickich w Borach Tucholskich. Wizyta planowana jest jeszcze we wrześniu 2021 r.

Po wymianie doświadczeń wypracowane zostaną pisemne rekomendacje dotyczące rozwoju produktu turystycznego Borów Tucholskich. Rekomendacje te zostaną skonsultowane na spotkaniu podsumowującym projekt oraz przekazane do Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Tucholskiego.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2021-08-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.