Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

10.000 zł z grantów PROW na szkolenie turystyczne

Grantobiorca: Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”

Tytuł operacji:Bory Tucholskie – błękit i zieleń w Kujawsko Pomorskich Konstelacjach Dobrych Miejsc - organizacja szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa w turystyce”

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa w turystyce, służącego wzmacnianiu kapitału społecznego.

Zakres operacji: Projekt zakłada realizację trzydniowego szkolenia dla 20 osób z zakresu bezpieczeństwa w turystyce wodnej, z elementami bezpieczeństwa związanego z przebywaniem w lesie.

Efekty:  Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR: liczba szkoleń w ramach środków LSR - 1 szt. Odpowiadający wskaźnikowi produktu wskaźnik rezultatu, tj. liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem w ramach środków LSR zostanie osiągnięty na poziomie 20 osób (w tym 3 osoby z grupy defaworyzowanej).

Wartość dofinansowania: 10.000 zł

Umowa o powierzenie grantu nr 3/2020/G/PROW/03 zawarta w dniu 9.09.2020 r. w Tucholi zawarta pomiędzy Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” a Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dodane przez: Prezes LGD Bory Tucholskie
2020-09-13
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.