Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Spotkanie informacyjne - GRANTY EFS!!!

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane pozyskaniem środków unijnych w ramach Projektów Grantowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie informacyjne w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 do biura Partnerstwa ul.  Murowa 8 w Tucholi.

   Środki można pozyskać na: aktywizację społeczno - zawodową, działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (np. kluby młodzieżowe, lider/animator aktywności lokalnej).

   Wysokość grantów: 50 tys. zł lub 150 tys. zł.

   Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe założenia konkursów zawarte w ogłoszeniach o naborze wniosków o powierzenie grantu.

   Spotkanie ma charakter otwarty, jednak z uwagi na ograniczenia lokalowe obowiązują zapisy: telefoniczne: 52 336 12 13, drogą e-mail: lsr@borytucholskie.pl oraz osobiste w biurze Partnerstwa przy ul. Murowej 8 w Tucholi.

   Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 lutego 2019 r. (środa) do godz. 15:00.

   Jeżeli ma Pani/Pan jakieś szczególne wymagania dietetyczne lub  potrzeby dotyczące dostępności związane z realizowanym spotkaniem, prosimy o zgłoszenie tego w biurze Partnerstwa.


   ZAPRASZAMY!!!Fundusze w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2019-02-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.