Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - REWITALIZACJA

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów objętych Gminnymi Programami Rewitalizacji, dla których jako źródło finansowania zaplanowano fundusze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy (OŚ 7 i 11 RPO WK-P).

   Zapraszamy w szczególności samorządy gminne (Burmistrza i Wójtów oraz pracowników merytorycznych), a także inne podmioty, które planują realizować projekty ujęte w Gminnych Programach Rewitalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną założenia planowanego konkursu na rewitalizację, stan przygotowania do realizacji projektów w ramach osi 7 RPO WK-P (rewitalizacja)  oraz możliwości realizacji projektów miękkich zaplanowanych w GPR (oś 11 EFS).

   Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lutego 2019r. (środa) o godz. 13:00 w biurze Partnerstwa ul.  Murowej 8 w Tucholi.

   Spotkanie ma charakter otwarty, jednak z uwagi na ograniczenia lokalowe prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne (52 336 12 13), drogą e-mail: lsr@borytucholskie.pl lub osobiste w biurze Partnerstwa przy ul. Murowej 8 w Tucholi.

   Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 21 lutego 2019 r. do godz. 15:00.
  
   Jeżeli ma Pani/Pan szczególne potrzeby dotyczące dostępności związane z realizowanym spotkaniem, prosimy o zgłoszenie tego w biurze Partnerstwa.Fundusze w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  "Dekel do borowiackiej grapy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2019-02-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.