Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

WARSZTAT REFLEKSYJNY - zaproszenie do udziału.

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza na WARSZTAT REFLEKSYJNY dotyczący bieżącej analizy procesu wdrażania i efektów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Warsztat ma na celu analizę stopnia realizacji finansowej i rzeczowej LSR, ocenę kryteriów wyboru projektów, procedur naboru i realizacji projektów oraz ocenę stopnia skuteczności działań biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno - promocyjnych oraz doradczych). Warsztat ma wskazać zmiany, jakie należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR.

TERMIN: 13 lutego 2019 r.
GODZINY: 12:00 - 18:00
MIEJSCE: Świt 2 koło Tucholi (leśniczówka)
DLA KOGO: członków Partnerstwa, członków Zarządu i Rady Decyzyjnej, beneficjentów LGD, przedstawicieli samorządów, lokalnych liderów.

   Warsztat ma charakter otwarty, jednak z uwagi na ograniczenia lokalowe obowiązują zapisy: telefoniczne: 52 336 12 13, drogą e-mail:lsr@borytucholskie.pl oraz osobiste w biurze Partnerstwa przy ul. Murowej 8 w Tucholi.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lutego 2019 r. (piątek) do godz. 15:00.

   Jeżeli ma Pani/Pan jakieś szczególne wymagania dietetyczne lub potrzeby dotyczące dostępności związane z realizowanym warsztatem, prosimy o zgłoszenie tego w biurze Partnerstwa.

ORGANIZATOR:
Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie",
tel. 52 336 12 13/lsr@borytucholskie.pl/www.partnerstwo.borytucholskie.pl
Serdecznie zapraszamy!Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2019-02-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.