Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

SPROSTOWANIE. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 17.10.2018r. - nabór nr 1/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

   Posiedzenie związane z podjęciem uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem …/…/… oraz ustalenia kwoty wsparcia oraz podjęciem uchwały zmieniającej listę operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2018  na działanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Do pobrania:
  1. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej*;
  2. SPROSTOWANIE. Tabela do sprostowania informacji w protokole z posiedzenia Rady Decyzyjnej*;
  3. zaktualizowana lista operacji wybranych.

* W wyniku  analizy dokumentów z posiedzenia Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", które odbyło się w dniu 17 października 2018r. zauważono dwa błędy w protokole z posiedzenia na stronie 6 - w tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

  1. Znak sprawy: 2018/DyTK/31 w kolumnie "Władza publiczna" powinno być 2, zamiast 1, a w kolumnie "Wynik głosowania za" - powinno być 5 w miejsce 4.
  2. W kolumnie "Nr uchwały" naniesiono prawidłowe numery uchwał.

Poprawną tabelę zamieszczono na WWW w dniu 5 grudnia 2018 r.

Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2018-11-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.