Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Zaproszenie na „Warsztaty aktywizacji społecznej w Miodowej Wiosce”.

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza na warsztaty aktywizacji społecznej w Miodowej Wiosce. Przedsięwzięcie to ma na celu aktywizację i integrację mieszkańców poprzez udział w warsztatach i animacjach tematycznych, połączonych z wykładem wspierającym kompetencje społeczne i zdrowotne. Warsztaty są jednodniowe, udział w nich jest bezpłatny.

Terminy: 4, 10, 11 października 2018 r.
Początek warsztatów w Wiosce Miodowej: godz. 10.00 (dokładne godziny i miejsca odjazdu autobusu podane zostaną po zakończeniu rekrutacji).
Czas trwania warsztatów: 6 godz. (+ przejazdy).
Miejsce: Wielki Mędromierz (Miodowa Wioska), Gostycyn (Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor”, ul Słoneczna 4).
 
W programie:
  • warsztaty wyrobu świec z wosku pszczelego,
  • poznawanie tradycji pszczelarskich,
  • wizyta w Izbie Pamięci Zabytków Techniki,
  • wykład prozdrowotny z pokazem prawidłowego korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
  • przedstawienie w wykonaniu grupy seniorów „Młodzi Duchem".
   Zapewniamy transport ze wskazanych miejscowości oraz obiad i słodki poczęstunek.

   Warsztaty skierowane są do mieszkańców powiatu tucholskiego, spełniających kryteria udziału w warsztatach. Rekrutacja prowadzona jest odrębnie na każdy z podanych terminów. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. Zgłoszenia (wraz z dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów udziału w projekcie) należy dostarczyć co najmniej na 3 dni przed wybranym terminem warsztatów do biura Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (Tuchola, ul. Murowa 8). Więcej informacji: tel. 52 336 12 13, partnerstwo@borytucholskie.pl.

Dokumenty:
  • Formularz zgłoszenia: TUTAJ.
  • Oświadczenie o niesamodzielności - TUTAJ.
  • Regulamin rekrutacji - TUTAJ.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2018-09-27
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.