Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Zapraszamy na wyjazd studyjny.

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie organizuje w dniach 18-19 września 2018 r. wyjazd studyjny na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego mający na celu prezentację działalności różnych podmiotów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zachęcenie potencjalnych wnioskodawców do korzystania ze środków EFS w ramach LSR Partnerstwa.
 
   Zgłoszenia należy dostarczyć do biura Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie" w Tucholi ul. Murowa 8,  do dnia 10 września 2018 r.
 
   Pierwszeństwo przy naborze będą miały osoby będące lokalnymi liderami (aktywny członek lokalnych stowarzyszeń), decyduje kolejność zgłoszeń!
 
   Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi i pełne wyżywienie.

   Bliższych informacji udziela biuro Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie" - tel. 52 336 12 13.
  
   PROGRAM WYJAZDU
   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2018-08-30
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.