Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Konkurs AGRO-wczasy ’2017

   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przystąpił do kolejnej edycji konkursu „AGRO-wczasy" na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz obiekt turystyki wiejskiej w województwie kujawsko-pomorskim. 
   Współorganizatorami Konkursu są Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Konkurs, jak co roku, ma na celu promocję i popularyzację usług agroturystycznych, turystyki wiejskiej oraz kuchni regionalnej i przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
  1.  gospodarstwo agroturystyczne - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
  2. usługi turystyki wiejskiej - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
  3. atrakcyjna kuchnia regionalna - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
   Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty oferujące atrakcyjną kuchnię regionalną z terenów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego (szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie Konkursu).

   Zgłoszenia mogą dokonywać właściciele obiektów, stowarzyszenia agroturystyczne i inne organizacje działające na ternie województwa kujawsko-pomorskiego, urzędy gmin, starostwa powiatowe, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, powiatowe oddziały KPODR oraz osoby indywidualne. Laureatami konkursu mogą zostać osoby fizyczne posiadające gospodarstwo agroturystyczne, osoby fizyczne lub prawne świadczące usługi w zakresie turystyki wiejskiej oraz osoby fizyczne lub prawne oferujące gościom potrawy kuchni regionalnej na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

   Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia należy załączyć minimum 5 zdjęć prezentujących zgłoszony obiekt z opisem. W kategorii atrakcyjna kuchnia regionalna należy dołączyć menu, zdjęcie potrawy z opisem oraz recepturę jej przyrządzania. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Biura Konkursu). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia do Konkursu należy kierować na adres Biura:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
89-122 Minikowo,
z dopiskiem: Konkurs „AGRO-wczasy”.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.kpodr.pl.

   Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi 19 września 2017 r. podczas VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!”.
   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 52 386 72 44; 693 301 527.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2017-06-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.