Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Wyjaśnienia dot. konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie promocji i doradztwa.

   W związku z licznymi pytaniami dot. konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej informujemy, iż:
  1. Zasady wizualizacji logotypu Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie dostępne są w zakładce "pliki do pobrania".
  2. W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, w kryterium "Doradztwo biura LGD" beneficjent otrzymuje maksymalną liczbę punktów za "korzystanie z doradztwa LGD w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie na podstawie wypełnionej fiszki projektowej", przy czym za fiszkę projektową uznaje się wniosek o przyznanie pomocy (w przypadku przedsiębiorców łącznie z biznesplanem). Wnioskodawca musi skorzystać z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD (wymagany kontakt osobisty, nie później niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków), przedstawiając merytorycznie wypełnioną fiszkę projektową (czyli wniosek o przyznanie pomocy) w zakresie pozwalającym na analizę projektu przez doradcę.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2017-01-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.