Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Kunegunda, Maryna, Tycjan

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Tuchola, 30.12.2016r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: 16/01/2017 – 31/01/2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 42 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 480.000,00 zł

Kwota wsparcia: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej:
•    www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 3361213.

Załączniki do ogłoszenia:

1.    Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
a.    wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
b.    wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
c.    generator wniosku - otwórz
2.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 2z - otwórz
3.    Biznesplan
a.    biznesplan (.pdf) – otwórz
b.    biznesplan (.docx) - otwórz
4.    Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - otwórz
5.    Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
a.    umowa (.pdf) – otwórz
b.    załączniki do umowy (.pdf) - otwórz
6.    Wzór formularza wniosku o płatność;
a.    wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
b.    wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
7.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
a.    instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
b.    wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - otwórz
8.    Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia  2.1.1 „Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw” - (.doc) - otwórz
9.    Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - (.doc) - otwórz
10.     Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (.doc) - otwórz
11.     Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 „Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw” - (.doc) - otwórz
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2016-12-30
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.