Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Rusza KURS TKANIA PRODUKTÓW SIECIOWYCH

   Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Kurs tkania produktów sieciowych”.
   Projekt jest realizowany we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie", Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych "Bory Tucholskie".
   Celem kursu jest wyposażenie przedstawicieli obiektów turystycznych i instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki w umiejętności współpracy przy tworzeniu, promocji i sprzedaży sieciowych produktów turystycznych.
   W celu poznania potrzeb uczestników kursu, przeprowadzona zostanie diagnoza indywidualnych kompetencji poszczególnych osób, która będzie podstawą do przygotowania szczegółowego programu warsztatów. Umożliwi to położenie nacisku na te kompetencje społeczne, w zakresie których stwierdzone zostaną deficyty.
   Założono, że w wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej 5 turystycznych produktów sieciowych, które zostaną zaprezentowane podczas ostatniego dnia kursu na Mini Targach Turystycznych Produktów Sieciowych.

Zasady rekrutacji:
   Do udziału w kursie zapraszamy właścicieli wiejskich obiektów turystycznych z terenu Borów Tucholskich, w województwie kujawsko-pomorskim oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju turystycznego regionu.
   Aby wziąć udział w projekcie należy do 29.02.2016 r. zgłosić pisemną chęć uczestnictwa w projekcie na stosownym formularzu (POBIERZ FORMULARZ) i przesłać na adres: tuchola@kpodr.pl lub dostarczyć (przesłać) do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola (tel. 52 334 86 50).
   Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę, podczas której kandydat uzasadni potrzebę swojego uczestnictwa w projekcie.

Podczas oceny kandydatów brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. Przydatność obiektu/instytucji/podmiotu w budowaniu turystycznego produktu sieciowego.
  2. Dotychczasowa współpraca w zakresie turystyki z innymi obiektami/instytucjami/podmiotami.
  3. Wskazanie obiektu/instytucji/podmiotu przez innych kandydatów.
  4. Motywacja do uczestnictwa w projekcie i współpracy z innymi podmiotami.
   Do udział w projekcie  Komisja Rekrutacyjna wybierze 25 osób.  Każdy uczestnik, zgodnie z  deklaracją uczestnictwa w projekcie zobowiąże się  do aktywnego udziału w 7 wyznaczonych dniach szkoleniowych. Organizator natomiast zapewni realizację programu szkolenia zgodnie z harmonogramem, wyżywienie i nocleg dla uczestników kursu.
   Kurs odbędzie się na terenie Borów Tucholskich i składał się będzie z 4 zjazdów: I – trzydniowy, II i III – jednodniowy, IV – dwudniowy. Dokładne terminy zjazdów zostaną ustalone po zakończeniu procedury zapytań ofertowych.
   Tematyka warsztatów będzie obejmowała następujące zagadnienia: turystyczny produkt sieciowy, formalno-prawne aspekty współpracy, tworzenie narzędzi i schematów współpracy, kompetencje psycho-społeczne, rola i mechanizmy podnoszenia samooceny, twórczość i jej rola w przedsiębiorczości, zasady aranżacji wnętrz w obiektach turystycznych.

Zapraszamy do udziału w KURSIE TKANIA PRODUKTÓW SIECIOWYCH.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2016-02-12
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.