Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

ZAPROSZENIE.

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w Tucholi (Książnica Tucholska, ul. Pocztowa 7).

Porządek obrad:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia członków z LGD "Bory Tucholskie"
  8. Przedstawienie wyników głosowania.
  9. Wolne wnioski, dyskusja.
  10.     Zakończenie Zebrania.                                            
   Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu.
   Więcej informacji w biurze LGD Bory Tucholskie, tel. 52 3361213.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-06-30
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.