Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest

Zaproszenie do składania ofert – produkcja filmu promocyjnego.

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" (pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola), zwana dalej „Zmawiającym” zaprasza do składania ofert cenowych na produkcję filmu promocyjnego, pokazującego atrakcyjność turystyczną i przyrodniczą Borów Tucholskich poprzez pryzmat działalności LGD „Bory Tucholskie” oraz operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Film powinien oddawać charakter przedstawianego regionu, łącząc energię miejsc, ludzi i kultury lokalnej ze spokojem przyrody, chronionego krajobrazu i pierwotnej natury.

Specyfikacja:
 • Wykonawca dostarczy dwie wersje filmu:
  • wersja 60 sekund ( +/- 5 s., zastosowanie: Internet);
  • wersja 4 min (+/- 30s., zastosowanie: prezentacje multimedialne na konferencjach, targach itp.);
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowe filmy na dwóch nośnikach danych (płyta DVD oraz Pendrive) oraz udostępni je w Internecie na ogólnodostępnej platformie (np. youtube lub Vimeo);
 • Rozdzielczość FullHD (1920x1080);
 • Zakres zadań:
  • opracowanie scenariusza i uzgodnienie go z Zamawiającym;
  • organizacja planów zdjęciowych;
  • wykonanie materiału zdjęciowego, w tym obligatoryjnie zdjęcia z powietrza;
  • wstępny montaż materiału zdjęciowego, grafiki i dźwięku, udźwiękowienie (w tym ewentualnie lektor), uzyskanie akceptacji Zamawiającego (wprowadzenie ewentualnych  poprawek);
  • przygotowanie czołówki i tyłówki zgodnie z wytycznymi, ostateczny montaż, korekcja barwna;
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowych w zakresie umożliwiającym nieodpłatne kopiowanie, dystrybucję i wykorzystanie filmu na dowolnych nośnikach danych, w Internecie, w mediach tradycyjnych i elektronicznych, na festiwalach, targach, imprezach, konferencjach oraz innych pokazach publicznych i prywatnych, w całości lub we fragmentach, a także jako część szerszych materiałów promujących LGD „Bory Tucholskie” lub obszar działania tej organizacji;
 • Cały materiał filmowy nakręcony zostanie na terenie  LGD „Bory Tucholskie”;
 • Termin realizacji: 31 maja 2015 r.;
 • Płatność przelewem po realizacji zamówienia i wystawieniu faktury/ rachunku.
Kryteria wyboru ofert:
 • cena 40%;
 • doświadczenie 30% (oceniane na podstawie 2 wykonanych filmów promocyjnych oraz przekazanej informacji o dotychczasowych dokonaniach osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację filmu);
 • zarys scenariusza 30% (koncepcja, dynamika, kreatywność).
Składanie ofert
 • oferta cenowa na udostępnionym formularzu;
 • 2 wykonane filmy promocyjne (przesłane np. w formie linka) oraz krótka informacja o osobach bezpośrednio zaangażowanych w realizację filmu wraz z ich dotychczasowymi dokonaniami;
 • zarys scenariusza;
 • Oferty cenowe należy składać do dnia 13.04.2015 r. na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl lub do biura LGD (Tuchola, ul. Murowa 8). O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 3361213.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-04-07
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.