Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

WYNIKI OCENY OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ NAGRÓD NA KONKURS "KULINARNE DZIEDZICTWO BORÓW TUCHOLSKICH".

   Na zaproszenie do składania ofert cenowych w zakresie na dostawę nagród na konkurs "Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich" odpowiedziało 6 oferentów:

  1. PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50- 424 Wrocław -3370,20 zł;
  2. "HEVI" Henryk Itrich, ul. Dworcowa 15/29, 75- 201 Koszalin - 2986,24 zł;
  3. GASTRO Iwona Grudzień, ul. Kilińskiego 53, 80- 452 Gdańsk - 2903,29 zł;
  4. Gastro - Net Hanna Pietrzykowska, ul. Lutosławskiego 68a, 05-080 Klaudyn -  2787,97 zł;
  5. GAMA Plawgo & Zawisza Sp. Jawna, ul. Szczecińska 25 A, 75-122 Koszalin -  3360,00 zł;
  6. POZ - GASTRO s.c. Magdalena Skrzypczak, Małgorzata Zygart, ul. Bosa 4/6, 60- 125 Poznań - 3099,60 zł.

   Przy wyborze oferty zgodnie z zaproszeniem do składania ofert kierowano się następującymi kryteriami:
cena 100%.

   Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru oferty firmy Gastro - Net Hanna Pietrzykowska, ul. Lutosławskiego 68a, 05- 080 Klaudyn. Złożona oferta była najkorzystniejsza cenowo oraz była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

   Kwota zamówienia nie przekracza kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zadania.

   WYNIKI ZAPYTANIA W FORMACIE DOC - PLIK.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-03-13
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.