Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego dla lokalnych liderów LGD "Bory Tucholskie" nt. "Rola produktu turystycznego w rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji lokalnych liderów na terenie objętym lokalną strategią rozwoju"

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" pl. Zamkowy 1, 89- 500 Tuchola zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego nt. "Rola produktu turystycznego w rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji lokalnych liderów na terenie objętym lokalną strategią rozwoju".

   Celem wyjazdu jest poznanie produktów turystycznych i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich jako dobrych praktyk, możliwych do zaimplementowania na obszarze działania LGD "Bory Tucholskie" ze szczególnym uwzględnieniem możliwości włączenia lokalnych liderów w tworzenie i rozwój tych produktów. Ważnym elementem wyjazdu studyjnego są spotkania z lokalnymi grupami działania, które w ramach LSR realizują działania z zakresu turystyki.

   Liczba uczestników: 40 osób dorosłych, płeć mieszana (rekrutacja po stronie zamawiającego).
   Liczba dni: 4 (dzień I od obiadu, dzień IV do obiadu).
   Termin realizacji: 09-12 października 2014 r. (czwartek, piątek, sobota, niedziela).
   Teren zainteresowania: Bory Dolnośląskie.
   Miejsce szkolenia: Oferent proponuje miejsce realizacji wyjazdu. LGD oczekuje, aby na tym terenie znajdowały się minimum 4 produkty turystyczne stworzone w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe, kapitał ludzki
   W programie powinna być ujęta prezentacja produktu, spotkanie z jego twórcą lub  opiekunem oraz z co najmniej 2 lokalnymi grupami działania z tego terenu.
   Oferent zapewnia obecność osoby sprawującej opiekę nad uczestnikami, dbającej o właściwą realizację programu.
   Oferent zapewnia nocleg i wyżywienie dla uczestników szkolenia:
  • noclegi ze śniadaniami w pokojach 2-3 osobowych z łazienką - 3 noclegi x 40 osób;
  • obiady - 4 dni x 40 osób;
  • kolacje - 3 dni x 40 osób;
  • przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasto) 1 x dziennie.
   Oferta powinna zawierać szczegółowy program. W ofercie należy podać cenę brutto.
   Transport: zamawiający wynajmuje we własnym zakresie.

   Kryteria wyboru ofert: cena - 40%, szczegółowy program (atrakcyjność, wartość merytoryczna) - 60%.
   Forma płatności: przelew po realizacji usługi na podstawie faktury/rachunku.
   Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 33 61213

   Oferty należy składać do dnia 16.09.2014 r. do godziny 13:00 na adres e - mail: lgd@borytucholskie.pl„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-09-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.