Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

INFORMACJA DLA OFERENTÓW.

   INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotycząca opracowania materiału informacyjnego o trasach Nordic Walking w ramach projektu współpracy „Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki”.

   W związku z pisemną (poczta e-mail) rezygnacją Przedsiębiorstwa Poligraficzno – Usługowego „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk; ul. Bielicka 76 C’ 85-135 Bydgoszcz z realizacji usługi Zamawiający wystosuje zapytanie  do kolejnych oferentów z listy złożonych ofert (kryterium wyboru – 100% cena) dotyczące aktualności złożonej  oferty i możliwości realizacji usługi.

   Ostateczne wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.naszakrajna.org„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-06-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.