Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

WYNIKI PORÓWNANIA OFERT CENOWYCH.

   WYNIKI PORÓWNANIA OFERT CENOWYCH w zakresie opracowania materiału informacyjnego o trasach Nordic Walking w ramach projektu współpracy „Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki”.

   Przy wyborze oferty zgodnie z zaproszeniem do składania ofert kierowano się następującymi kryteriami:  cena – 100%.

   Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru oferty firmy:  Przedsiębiorstwo Poligraficzno – Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, 85-135 Bydgoszcz, ul. Bielicka 76 C.

   Oferowana przez w/w firmę cena  mieściła się w kwotach jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Złożona oferta była najatrakcyjniejsza cenowo. Oferta została  złożona na prawidłowym formularzu, była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

   Szczegółowa informacja na temat wyników zapytania ofertowego: PLIK DOC.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-06-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.