Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Informacja o wyborze oferty.

   Wybór oferty dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu szkoleniowego "Ekonomia społeczna elementem rozwoju regionalnego".

   Na zaproszenie do składania ofert cenowych w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu szkoleniowego "Ekonomia społeczna elementem rozwoju regionalnego" w dniach 12.06.2014 r. - 14.06.2014 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej www.lgd.borytucholskie.pl w dniu 9.01.2014 r. odpowiedziało 10 oferentów:

1.        DLAKADR.PL Sp. z o.o. Warszawa
2.        INFO - BIZ Profesjonalna Edukacja Grudziądz
3.        Centrum Aktywizacji Zawodowej Beata Kałuska
4.        Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
5.        Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. Gdańsk
6.        NEW CHALLENGE Magdalena Siśkiewicz Kraków
7.        Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Lublin
8.        Ośrodek Szkolenia kursowego i Ustawicznego  Kraków
9.        Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" Toruń
10.        Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych

   Oceny ofert dokonała komisja w dniu 22 stycznia 2014 r. Przy wyborze oferty zgodnie z zaproszeniem do składania ofert kierowano się następującymi kryteriami: atrakcyjność i wartość merytoryczna programu, cena, doświadczenie wykładowcy.

   Na podstawie oceny ofert dokonano wyboru oferty: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z Lublina.
   Złożona oferta była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.  Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-01-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.