Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lidia, Ernest, Jan

Informacja o wyborze oferty.

Wybór oferty w zakresie dostawy 2 sztuk zasilaczy UPS EVER DUO II PRO 800.
 1. Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej www.lgd.borytucholskie.pl w dniu 13.01.2014 r.;
 2. Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 20.01.2014r. do godziny 13:00, tj. do końca terminu przyjmowania ofert.;
 3. Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów
  1.              Nazwa oferenta                          wartość brutto [zł]
   1. RAFALSKI OFFICE                             1097,162   
   2. CONTEXT sp. z o.o.                               934,80
   3. GRAFIKOM Przemysław Zaborowski     930,00
 4. Przy wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami: - cena: 100%;
 5. Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru oferty firmy GRAFIKOM Przemysław Zaborowski ul. Chojnicka 15, 89-500 Tuchola. Złożona oferta była najkorzystniejsza cenowo oraz była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 6. Kwota zamówienia nie przekracza kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia we wniosku na funkcjonowanie LGD;
 7. Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony wykonawcy szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, propozycja realizacji zamówienia zostanie przedstawiona kolejnym oferentom z listy spełniającym wymogi formalne.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-01-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.